Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Število razpoložljivih ur je 912, izvajajo se v obsegu cca. 910 ur.

 

Interesne dejavnosti – po realizaciji

NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
Košarka dečki 6. ̶ 9. Miro Kalezič 6. ̶ 9. r. Ponedeljek 13.50 ̶ 15.30 70
Mladi planinci 5.–9. Leonida Gavez Šerbinek 5.–9. r. Po dogovoru 30
Zgodovinski krožek Leonida Gavez Šerbinek 6. ̶ 9. r.  Po dogovoru 30
Dramsko-recitacijski krožek Janja Draškovič 6.̶ 9. r. Po dogovoru pred prireditvami 20
Vrstniška mediacija Zdenka Roškarič Duh 8. r. Po dogovoru 25
Vrstniška mediacija Vesna Jelen Godunc 9. r. Po dogovoru 25
Erasmus+, Roots Špela Mesarič 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 30
Mladi planinci 1.–4. Helena Jus Silič 1.–4. r. Po dogovoru ob sobotah ali nedeljah 30
Od ideje do prototipa ( z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, SPIRIT) Darja Majhenič 4.– 5. r. Torek,13.00 ̶ 13.45 45
Vesela šola Darja Nerat 4.,5. r. (Dobrovce) Po dogovoru 15
Biološki krožek Marjetka Breznik 8., 9. r. Po dogovoru 10
Kresnička

Marjetka Breznik

 

6.,7. r.

Po dogovoru

 

10
Od ideje do… Maruška Penič 2., 3.r. Sreda, 13.50 ̶ 15.30/14 dni 45
EKO ustvarjalnice Edita Grašič 2., 3., 4. r. Po dogovoru 18
Recitacijski krožek Alenka Primec 2. ̶ 5. r. Po dogovoru 20
Miklavška kuhalnica Leandra Mernik 6. ̶ 8. r. Po dogovoru 15
Kemijski krožek Leandra Mernik 8., 9. r. četrtek 7.30 ̶ 8.15 30
Odbojka Andreja Kolander 6. ̶ 9. r. četrtek, 7.30–8.15 35
Košarka 1 in 2 Gregor Adorjan 1., 2. r. Petek, 14.45-15.30 30
Košarka 3 in 4 Rok Ozmec 3., 4. r. Sreda 14.45 ̶ 15.30 30
Čebelarski krožek Simona Kocbek 3. ̶ 9. r. Po dogovoru 40
Matematični krožek Nevenka Gselman 6.–9. r. Februar ̶ april 30
Logika Lilijana Zdunič 6.–9. r. September ̶ november 30
Geografski krožek Janja Draškovič 6.–9. r. Po dogovoru 20
Eko krožek Jasmina Karakaš 3., 4. r Po dogovoru 10
English theatre Jasmina Karakaš 4., 5. r Po dogovoru 15
Zdrava šola Katja Zobec 6. ̶ 8. r Po dogovoru 20
Ura spomina Leonida Gavez Šerbinek 7. ̶ 9. r. Po dogovoru 25
Učimo se učiti Andreja Rinc Urošević, Tina Lovrec, Asja Ertl, Zdenka Roškarič Duh, Bojana Pauman, Vesna Jelen Godunc 3.-8. r. Po dogovoru 65
OPZ 1 Nuša Vajs 1.r Torek 14.00 – 14.45 35

OPZ 2

OPZD1( Dobrovce)

OPZD2 ( DOBROVCE)

Nuša Vajs

Nuša Vajs

Nuša Vajs

2.-4.r

1.in2.r

3.,4.,5.r

Petek 13.00 – 13.45

Ponedeljek 14.00-14.45

Ponedeljek 13.10-13.55

35

35

35

MPZ Nuša Vajs 5.-9.r

Ponedeljek (8. in 9.r) 7.30-8.15

Torek (6.in 7.r) 7.30-8.15

Četrtek (5.r) 7.30-8.15

Petek (5.-9.r) 7.30-8.16

 

 

140

 

Razširjen program (RaP) – Gibanje

UČITELJ NASLOV ID DAN URA TRAJANJE ŠTEVILO UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN
Gregor Adorjan, Marjetka Klep Rekreativni odmor RaP Ponedeljek ̶ petek 9.55 ̶ 10.30 Celo šolsko leto 3
Gregor Adorjan Gibanje za zdravje (4. ̶5. r.) Ponedeljek, sreda 7.30 ̶ 8.15 Celo šolsko leto 2
Gregor Adorjan Gibanje za zdravje (6. ̶ 9. r.) Torek, četrtek 7.30 ̶ 8.15 Celo šolsko leto 2
Gregor Adorjan Gibanje za zdravje (1.-3.r) Petek 14.00 ̶ 14.45 Celo šolsko leto 1
Gregor Adorjan Jutranja rekreacija Petek 7.30-8.15 Celo šolsko leto 1
Gregor Adorjan Zdravo kuham Ponedeljek 13.00 ̶ 14.45 Celo šolsko leto  2
Gregor Adorjan Igre z žogo (1. ̶ 3. r.) Torek 13.15 ̶ 14.00 Celo šolsko leto 1
Gregor Adorjan Samoobramba Ponedeljek 14.45-15.30 Celo šolsko leto 1
Gregor Adorjan Zimski športi in dejavnosti Občasno v sredo in glede na obratovanje objektov Glede na obratovanje objektov Celo šolsko leto 1
Gregor Adorjan Rolanje V strnjeni obliki, ob sredah 14.00 V strnjeni obliki 0,5
Gregor Adorjan Košarka (4.-6. razred) Četrtek 14.00-15.30 Celo šolsko leto 2
Marjetka Klep Aerobika Sreda 13.55–14.40 Celo šolsko leto 1
Marjetka Klep Gimnastika Petek 13.55 ̶ 15.30 Celo šolsko leto 1,5
Miro Kalezič

Košarka

(5. ̶ 9.r.) RaP

Četrtek 13.50 ̶ 15.30 Celo šolsko leto 2
Ana Šoba Skupinski moderni in otroški plesi (1. ̶ 4. r.) RaP Petek 13.15 -14.00 Celo šolsko leto 0,5
Alenka Primec Pohodništvo RaP Četrtek 13.30 ̶ 14.15 Celo šolsko leto (Dobrovce) 1
Darja Nerat Plesne igrarije (3.̶ 5. r) RaP Petek 13.15-14.00 Celo šolsko leto (Dobrovce) 1
Simona Žitnik

Igre nekoč in danes

(1. ̶  4. r.) RaP

Četrtek 13.15 ̶ 14.00 Celo šolsko leto 1
Karina Ladinek Šolski urbani vrt (2.̶ 4. r) RaP Četrtek 13.00 ̶ 13.45 Celo šolsko leto 1
Leandra Mernik

Prehrana mladostnika

(6. r  ̶  9. r.)  RaP

Sreda 13.15 ̶ 14.45 Na 14 dni, parni teden 0,5
Darja Majhenič Zdravo kuham (1.in 3.r) RaP Sreda 13.15-15.10 Celo šolsko leto 2
SKUPAJ 19 9

 

Interesne dejavnosti – v okviru iLDN učitelja (3. steber)

ŠT. NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
1 Ljudsko izročilo v prehrani Dolora Klasinc 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 30
2 Kresnička Nataša Bukovšek Kosi 4.–5. r. Po dogovoru 20
3 Bralni svet Dušanka Kopše 1. – 5.r. (podružnica) Petek, 12.10 – 12.55 20