Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:

 • tekmovanje za zlato kuhalnico, vodja Leandra Mernik;
 • tekmovanje iz angleške bralne značke od 4. do 9. r., vodja Katja Zobec;
 • tekmovanje iz angleškega jezika v in 9. r., vodja Katja Zobec;
 • tekmovanje iz nemškega jezika za 9. r., vodja Ines Pečnik;
 • tekmovanje iz nemške bralne značke od 4. do 9. r., vodja Ines Pečnik;
 • tekmovanje za Stefanovo priznanje, fizika, vodja Zvone Trstenjak,
 • tekmovanje za Vegovo priznanje od 1. do 9. r., matematika, vodja Nevenka Gselman;
 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje od 4. do 9. r., vodja Nina Adam;
 • tekmovanje iz znanja slovenščine – Mehurčki od 1. do 3. razreda, vodja Maruša Penič
 • tekmovanje za Preglovo priznanje, kemija, vodja Leandra Mernik;
 • tekmovanje za Proteusovo priznanje, biologija, vodja Marjetka Breznik;
 • tekmovanje Kresnička, naravoslovje, vodja Marjetka Breznik;
 • tekmovanje za čiste zobe od 1. do 5. r.;
 • tekmovanje mladih čebelarjev, vodja Simona Kocbek;
 • tekmovanje Otroška varnostna olimpijada, vodja Nataša Bukovšek Kosi
 • tekmovanje iz logike od 4. do 9. r., vodja Lilijana Zdunič;
 • tekmovanje Logična pošast za od 2. do 4. razreda, vodja Simona Žitnik;
 • tekmovanje iz astronomije od 7. do 9. r., vodja Marjan Veček;
 • tekmovanje iz geografije, vodja Janja Draškovič;
 • tekmovanje iz zgodovine, mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • zgodovinski kviz v sodelovanju z Muzejem Narodne osvoboditve Maribor; zgodovina: 8., 9. r., mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • Kviz o Rudolfu Maistru, zgodovina: 9. r, mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov »Ali je kaj trden most?«, mentorica Helena Jus Silič;
 • šolska športna tekmovanja (košarka, nogomet, odbojka, atletika), mentorji Miroslav Kalezič, Andreja Kolander, Gregor Adorjan in Marjetka Klep);
 • tekmovanje iz znanja »Vesele šole« od 4. do 9. razreda, mentorici Metka Lovišček in Darja Nerat;
 • tekmovanje iz EKOKVIZA, mentorica Metka Lovišček;
 • predtekmovanje kviza »Male sive celice«, mentorica Metka Lovišček;
 • tekmovanje »Zeleno pero«, mentorici Marija Kolarič in Ana Koritnik.

 

Z raziskovalnimi nalogami bomo sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev in mladih tehnikov. Posebno pozornost bomo namenili nadarjenim devetošolcem.

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti ter seveda za vse dobre rezultate na tekmovanjih. Ravnateljica bo podelila priznanja učencem zaključnih razredov na slovesni prireditvi zadnji dan pouka.