Tekmovanja

 

Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:

 • za zlato kuhalnico, vodja Leandra Mernik;
 • iz angleške bralne značke od 3. do 9. r., vodja za 3. razred Simona Kocbek, za 4. in 5. razred Špela Mesarič in za 6. do 9. razred Katja Zobec;
 • iz angleškega jezika v in 9. r., vodja Jasmina Karakaš;
 • iz angleškega jezika v 6. in 7.r, vodja Jasmina Karakaš
 • iz nemškega jezika za 8. in 9. r., vodja Ines Pečnik;
 • za Stefanovo priznanje, fizika, vodja Tomaž Kranjc;
 • za Vegovo priznanje od 1. do 9. r., matematika, vodja Nevenka Gselman;
 • iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, od 1. do 9. r., vodja Nina Adam;
 • iz kemije za Preglovo priznanje, vodja Leandra Mernik;
 • iz biologije za Proteusovo priznanje, vodja Marjetka Breznik;
 • iz naravoslovja, Kresnička, vodja Nataša Bukovšek Kosi;
 • Otroška varnostna olimpijada, vodja Nataša Bukovšek Kosi;
 • iz znanja logike od 4. do 9. r., vodja Lilijana Zdunič;
 • Logična pošast za od 2. do 7. razreda, vodja Dušanka Kopše
 • iz astronomije od 8. do 9. r., vodja Tomaž Kranjc;
 • iz področja geografije, vodja Janja Draškovič;
 • iz področja zgodovine, mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • iz znanja »Vesele šole« od 4. do 9. razreda, mentorici Metka Lovišček in Darja Nerat;
 • »Zeleno pero«, mentorica Ana Koritnik;
 • iz EKOKVIZA, mentorica Metka Lovišček;
 • iz Turizmu pomaga lastna glava, mentorici Janja Draškovič in Jasmina Karakaš
 • predtekmovanja kviza »Male sive celice«, mentorica Metka Lovišček;
 • šolskih športnih tekmovanj (košarka, nogomet, odbojka, atletika, odbojka na mivki), mentorji Miroslav Kalezič, Andreja Kolander, Gregor Adorjan in Marjetka Klep;

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti ter seveda za vse dobre rezultate na tekmovanjih. Ravnateljica bo podelila priznanja učencem zaključnih razredov na slovesni prireditvi zadnji dan pouka.

 
 
 
 
Dostopnost