Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:

Udeležili se bomo naslednjih tekmovanj:

 • za zlato kuhalnico, vodja Leandra Mernik;
 • iz angleške bralne značke od 3. do 9. r., vodja za 3. razred Simona Kocbek, za 4. in 5. razred Špela Mesarič in za 6. do 9. razred Katja Zobec;
 • iz angleškega jezika v in 9. r., vodja Špela Mesarič;
 • iz angleškega jezika v 6. in 7.r, vodja Jasmina Karakaš
 • iz nemškega jezika za 9. r., vodja Ines Pečnik;
 • bralne značke od 4. do 9. r., vodja Ines Pečnik;
 • za Stefanovo priznanje, fizika, vodja Tomaž Kranjc;
 • za Vegovo priznanje od 1. do 9. r., matematika, vodja Nevenka Gselman;
 • iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, od 4. do 9. r., vodja Nina Adam;
 • iz znanja slovenščine – Mehurčki ̶    od 1. do 3. razreda, vodja Saša Stanković;
 • iz kemije za Preglovo priznanje, vodja Leandra Mernik;
 • iz biologije za Proteusovo priznanje, vodja Marjetka Breznik;
 • iz naravoslovja, Kresnička, vodja Marjetka Breznik;
 • Otroška varnostna olimpijada, vodja Nataša Bukovšek Kosi;
 • iz znanja logike od 4. do 9. r., vodja Lilijana Zdunič;
 • Logična pošast za od 2. do 6. razreda, vodja Dušanka Kopše
 • iz astronomije od 8. do 9. r., vodja Tomaž Kranjc;
 • iz področja geografije, vodja Janja Draškovič;
 • iz zgodovine, mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • iz znanja »Vesele šole« od 4. do 9. razreda, mentorici Metka Lovišček in Darja Nerat;
 • »Zeleno pero«, mentorica Ana Koritnik;
 • iz EKOKVIZA, mentorica Metka Lovišček;
 • predtekmovanja kviza »Male sive celice«, mentorica Metka Lovišček;
 • iz zgodovinskega kviza v sodelovanju z Muzejem Narodne osvoboditve Maribor; zgodovina: 8., 9. r., mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • iz kviza o Rudolfu Maistru, zgodovina: 9. r, mentorica Leonida Gavez Šerbinek;
 • šolskih športnih tekmovanj (košarka, nogomet, odbojka, atletika), mentorji Miroslav Kalezič, Andreja Kolander, Gregor Adorjan in Marjetka Klep;

 

Z raziskovalnimi nalogami bomo sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev in mladih tehnikov. Posebno pozornost bomo namenili nadarjenim osmošolcem in devetošolcem..

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti ter seveda za vse dobre rezultate na tekmovanjih. Ravnateljica bo podelila priznanja učencem zaključnih razredov na slovesni prireditvi zadnji dan pouka.