V tem šolskem letu izvajajo šolski program ravnateljica, pomočnik ravnateljice, 55 strokovnih delavcev, to so: 2 svetovalni delavki, 1 knjižničarka, 2 pedagoginji in 1 defektologinja, 1 računalnikar, 10 učiteljic I. VIO s tremi vzgojiteljicami v 1. razredu, 6 učiteljic v II. VIO, 25 učiteljev v III. VIO, 5 učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in 4 gostujoči učitelji.

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
MIHALIČ MALI, Dušanka Ravnateljica dusanka.mihalic@guest.arnes.si

 

STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ADORJAN, Grega Učitelj športa gregor.adorjan@guest.arnes.si
AJDINOVIČ, Barbara Poučevanje v oddelkih OPB barbara.ajdinovic@guest.arnes.si
ADAM, Nina Predmetni učitelj SLJ nina.adam@guest.arnes.si
BAČNIK, Matija Učitelj OBP matija.bacnik@guest.arnes.si
BREZNIK, Marjetka Predmetni učitelj BIO, NAR marjetka.breznik@guest.arnes.si
BUKOVŠEK KOSI Nataša Učitelj razrednega pouka natasa.bukovsek-kosi@guest.arnes.si
DETIČEK, Ksenija Učitelj razrednega pouka  ksenija.bezjak@guest.arnes.si
DRAŠKOVIČ, Janja Predmetni učitelj GEO in SLJ janja.draskovic@guest.arnes.si
FEGUŠ, Sonja Drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JUV sonja.fegus@guest.arnes.si
GAVEZ ŠERBINEK, Leonida Predmetni učitelj ZGO leonida.gavez-serbinek@guest.arnes.si
GÖNTER Valerija Predmetni učitelj LUM valerija.gonter@guest.arnes.si

LOVREC, Tina/

GERMŠEK, Katarina

Pedagoginja

tina.lovrec@guest.arnes.si/

katarina.germsek@guest.arnes.si

GRAŠIČ, Edita Učitelj razrednega pouka edita.grasic@guest.arnes.si
GSELMAN, Nevenka Predmetni učitelj MAT nevenka.gselman@guest.arnes.si
JELEN GODUNC, Vesna Pedagoginja vesna.jelen-godunc@guest.arnes.si
JÖBSTL, Jyoti Predmetni učitelj TJA jyoti.jobstl@guest.arnes.si
JUS SILIČ Helena Predmetni učitelj MAT helena.jus-silic@guest.arnes.si

KIRBIŠ Zorka /

KARAKAŠ Jasmina

Poučevanje v oddelkih OPB, JV, predmetni učitelj TJA

zorka.kirbis@guest.arnes.si

jasmina.karakas@guest.arnes.si

KALEZIČ, Miroslav Predmetni učitelj ŠPO miroslav.kalezic@guest.arnes.si
KLASINC, Dolora Poučevanje v oddelkih OPB, tečaj nemškega jezika, učna pomoč dolora.klasinc@guest.arnes.si
KOCBEK, Simona Učitelj razrednega pouka simona.kocbek@guest.arnes.si
KOLANDER, Andreja Predmetni učitelj ŠPO andreja.kolander@guest.arnes.si
KOLARIČ, Marija Predmetni učitelj SLJ marija.kolaric@guest.arnes.si
KOPŠE, Dušanka Učitelj TJA in OPB dusanka.brumen@guest.arnes.si
KORITNIK, Ana Predmetni učitelj SLJ, OPB, ID ana.koritnik@guest.arnes.si
KOS, Irena Učitelj razrednega pouka irena.kos@guest.arnes.si
KLEP, Marjetka Predmetni učitelj ŠPO marjetka.klep@guest.arnes.si

KRAJNC, Živa/

ERTL, Asja

Pedagoginja ziva.krajnc1@guest.arnes.si / asja.ertl1@guest.arnes.si
KRANJC, Tomaž Predmetni učitelj FIZ tomaz.kranjc3@guest.arnes.si
LADINEK, Karina Poučevanje v oddelkih OPB, predmetni učitelj GOS karina.ladinek@guest.arnes.si
LASBAHER, Tatjana Učitelj razrednega pouka tatjana.lasbaher@guest.arnes.si
LOVIŠČEK, Metka Knjižničarka metka.loviscek@guest.arnes.si
MAJHENIČ, Darja Učitelj razrednega pouka darja.majhenic1@guest.arnes.si
MALEC  Jerneja Učitelj razrednega pouka jerneja.malec@guest.arnes.si
MERNIK, Leandra Predmetni učitelj KEM, BIO leandra.florjan@guest.arnes.si
MESARIČ, Špela Predmetni učitelj TJA spela.mesaric@guest.arnes.si
MILJANČIĆ, Leja Učitelj razrednega pouka leja.miljancic@guest.arnes.si
NERAT, Darja Učitelj razrednega pouka darja.nerat@guest.arnes.si
OZMEC, Rok Predmetni učitelj TIT rok.ozmec@guest.arnes.si
PAUMAN, Bojana Pedagoginja, predmetni učitelj SLJ bojana.pauman1@guest.arnes.si
PEČNIK, Ines Predmetni učitelj NI 1,2, 3, NIP 4, 5, 6, DKE, tečaj nemškega jezika ines.pecnik@guest.arnes.si
PENIČ, Maruška Drugi učitelj v 1. razredu marusa.penic@guest.arnes.si
PETKO, Marija Drugi učitelj v 1. razredu marija.petko@guest.arnes.si
PRIMEC, Alenka Učitelj razrednega pouka alenka.primec@guest.arnes.si
RAJBAR, Irena Učitelj OPB irena.rajbar@guest.arnes.si
RINC UROŠEVIĆ, Andreja Pedagoginja andreja.rinc@guest.arnes.si
ROŠKARIČ DUH, Zdenka Defektologinja zdenka.roskaric@guest.arnes.si
STANKOVIĆ SAŠA Poučevanje v oddelku OPB sasa.stankovic@guest.arnes.si
ŠIROVNIK, Blanka Učitelj razrednega pouka blanka.sirovnik@guest.arnes.si
ŠOBA, Ana Učitelj razrednega pouka ana.otic@guest.arnes.si
ŠTRUCL JANJA Učitelj razrednega pouka janja.strucl@guest.arnes.si
TRSTENJAK, Zvonko Predmetni učitelj FIZ, TIT zvonko.trstenjak@guest.arnes.si
VAJS, Nuša Predmetni učitelj GUM nusa.vajs@guest.arnes.si
VINTER, Lidija Učitelj razrednega pouka lidija.vinter@guest.arnes.si
ZDUNIČ, Lilijana Predmetni učitelj MAT, FIZ lilijana.zdunic@guest.arnes.si
ZOBEC, Katja Predmetni učitelj TJA katja.zobec@guest.arnes.si
ŽITNIK, Simona Učitelj razrednega pouka simona.zitnik@guest.arnes.si
ŽURAN, Matjaž Računalnikar, laborant matjaz.zuran@guest.arnes.si

 

Tehnično osebje:

računovodkinja, tajnik VIZ, 0,5 administrator-knjigovodja, 2 hišnika, 3 kuharji, 3 kuharske pomočnice,  1 čistilka-kuharica, 7 čistilk, 1,5 spremljevalca gibalno oviranih učencev, 1 informator – javna dela

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ADAMIČ, Sabina Tajnik VIZ sabina.adamic@guest.arnes.si
BREZNIK, Valerija Čistilka valerija.breznik@guest.arnes.si
EKSELENSKI, Darinka Kuharica darinka.ekselenski@guest.arnes.si
GAJZER, Karmen Čistilka karmen.gajzer@guest.arnes.si
GOMBOC, Sabina Čistilka sabina.gomboc@guest.arnes.si
HARC, Mateja Kuharska pomočnica mateja.harc@guest.arnes.si
HARNER, Marija Čistilka marija.harner@guest.arnes.si
HORVAT, Vojko Hišnik vojko.horvat1@guest.arnes.si
JUG, Sonja Čistilka sonja.jug@guest.arnes.si
JURTELA, Tomaž Kuhar tomaz.jurtela@guest.arnes.si
KLOBUČAR, Štefica Kuharska pomočnica stefica.klobucar@guest.arnes.si
KOS, Irena Čistilka irena.kos2@guest.arnes.si
KOŽEL, Anita Računovodja anita.kozel@guest.arnes.si
KRAJNC, Zdenka

Administrator, knjigovodja,

spremljevalec gibalno oviranega učenca

zdenka.krajnc@guest.arnes.si
LAKETIĆ, Suzana Spremljevalec gibalno oviranega učenca suzana.laketic@guest.arnes.si
PODGORŠEK, Barbara Kuharska pomočnica barbara.podgorsek1@guest.arnes.si
RUMEŽ, Ljuba Kuharska pomočnica ljubica.rumez@guest.arnes.si
SIMANIČ, Zoran Hišnik zoran.simanic@guest.arnes.si
TOPLAK, Hilda Čistilka hilda.toplak@guest.arnes.si
ZOBEC, Tanja Čistilka + kuharica tanja.zobec@guest.arnes.si