PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
MIHALIČ MALI, Dušanka Ravnateljica dusanka.mihalic@guest.arnes.si
TRSTENJAK, Zvonko Pomočnik ravnateljice zvonko.trstenjak@guest.arnes.si
dr. GERMŠEK, Katarina Pomočnica ravnateljice katarina.germsek@guest.arnes.si

 

STROKOVNI DELAVCI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ADAM, Nina Predmetni učitelj SLJ nina.adam@guest.arnes.si
ADORJAN, Grega Učitelj športa gregor.adorjan@guest.arnes.si
AJDINOVIČ, Barbara Učitelj razrednega pouka barbara.ajdinovic@guest.arnes.si
BAČNIK, Matija Učitelj OPB matija.bacnik@guest.arnes.si
BREZNIK, Marjetka Predmetni učitelj BIO, NAR marjetka.breznik@guest.arnes.si
BUKOVŠEK KOSI, Nataša Učitelj razrednega pouka natasa.bukovsek-kosi@guest.arnes.si
DETIČEK, Ksenija Učitelj razrednega pouka ksenija.deticek@guest.arnes.si
DRAŠKOVIČ, Janja Predmetni učitelj GEO janja.draskovic@guest.arnes.si
ERTL, Asja Učitelj DSP, JUV in OPB asja.ertl1@guest.arnes.si
FEGUŠ, Sonja Učitelj razrednega pouka sonja.fegus@guest.arnes.si
GAVEZ ŠERBINEK, Leonida Predmetni učitelj ZGO leonida.gavez-serbinek@guest.arnes.si
GÖNTER Valerija Učitelj LUM valerija.gonter@guest.arnes.si
GRAŠIČ, Edita Učitelj razrednega pouka edita.grasic@guest.arnes.si
GSELMAN, Nevenka Predmetni učitelj MAT nevenka.gselman@guest.arnes.si
JELEN GODUNC, Vesna Pedagoginja vesna.jelen-godunc@guest.arnes.si
JÖBSTL, Jyoti Predmetni učitelj TJA jyoti.jobstl@guest.arnes.si
JUS SILIČ, Helena Predmetni učitelj MAT helena.jus-silic@guest.arnes.si
KARAKAŠ, Jasmina Poučevanje v oddelkih OPB, JV, predmetni učitelj TJA jasmina.karakas@guest.arnes.si
KALEZIČ, Miroslav Predmetni učitelj ŠPO miroslav.kalezic@guest.arnes.si
KLASINC, Dolora Poučevanje v oddelkih OPB, tečaj nemškega jezika, učna pomoč dolora.klasinc@guest.arnes.si
KLEP, Marjetka Predmetni učitelj ŠPO, poučevanje v oddelkih OPB marjetka.klep@guest.arnes.si
KOCBEK, Simona Učitelj razrednega pouka simona.kocbek@guest.arnes.si
KOLANDER, Andreja Predmetni učitelj ŠPO andreja.kolander@guest.arnes.si
KOPŠE, Dušanka Učitelj razrednega pouka (TJA, ŠPO, OPB) dusanka.kopse@guest.arnes.si
dr. KORITNIK, Ana Predmetni učitelj SLJ ana.koritnik@guest.arnes.si
KOS, Irena Učitelj razrednega pouka irena.kos@guest.arnes.si

KOTER, Nastja

VIVOD Smolnikar, Manja

Učitelj OPB

nastja.koter1@guest.arnes.si

manja.vivod-smolnikar@guest.arnes.si

KRAJNC, Živa Pedagoginja ziva.krajnc1@guest.arnes.si
KRANJC, Tomaž Predmetni učitelj FIZ tomaz.kranjc3@guest.arnes.si
KRANER Nataša Drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JUV natasa.kraner@guest.arnes.si
KRAŠNA, Petra Drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JUV petra.krasna@guest.arnes.si
LADINEK, Karina Poučevanje v oddelkih OPB, predmetni učitelj GOS karina.ladinek@guest.arnes.si
LAKETIĆ, Sandra Poučevanje v oddelkih OPB sandra.laketic@guest.arnes.si
LOVIŠČEK, Metka Knjižničarka metka.loviscek@guest.arnes.si
MAJHENIČ, Darja Učitelj razrednega pouka darja.majhenic1@guest.arnes.si
MALEC,  Jerneja Učitelj razrednega pouka jerneja.malec@guest.arnes.si
MERNIK, Leandra Predmetni učitelj KEM, BIO leandra.mernik@guest.arnes.si
MESARIČ, Špela Predmetni učitelj TJA spela.mesaric@guest.arnes.si
MILJANČIĆ, Leja Poučevanje v oddelkih OPB leja.miljancic@guest.arnes.si
NERAT, Darja Učitelj razrednega pouka darja.nerat@guest.arnes.si
OZMEC, Rok Predmetni učitelj TIT rok.ozmec@guest.arnes.si

PAUMAN, Bojana /

VINDIŠ PIRC. Simona

Predmetni učitelj SLJ

bojana.pauman1@guest.arnes.si

simona.vindis-pirc@guest.arnes.si

PEČNIK, Ines Predmetni učitelj NI 1,2, 3, NIP 4, 5, 6, DKE, tečaj nemškega jezika, TEV ines.pecnik@guest.arnes.si

PENIČ, Maruška /

JUKIĆ Bojana

Drugi učitelj v 1. razredu

marusa.penic@guest.arnes.si/

bojana.jukic@guest.arnes.si

PETKO, Marija Drugi učitelj v 1. razredu marija.petko@guest.arnes.si
PRIMEC, Alenka Učitelj razrednega pouka alenka.primec@guest.arnes.si
RAJBAR, Irena Učitelj OPB irena.rajbar@guest.arnes.si
RINC UROŠEVIĆ, Andreja Pedagoginja andreja.rinc@guest.arnes.si
ROŠKARIČ DUH, Zdenka Defektologinja zdenka.roskaric@guest.arnes.si
STANKOVIĆ, SAŠA Učitelj razrednega pouka sasa.stankovic@guest.arnes.si
ŠIROVNIK, Blanka Učitelj razrednega pouka blanka.sirovnik@guest.arnes.si
ŠOBA, Ana Učitelj razrednega pouka ana.otic@guest.arnes.si
ŠTRUCL, Janja Učitelj razrednega pouka janja.strucl@guest.arnes.si
VAJS, Nuša Predmetni učitelj GUM nusa.vajs@guest.arnes.si
VINTER, Lidija Učitelj razrednega pouka lidija.vinter@guest.arnes.si
ZDUNIČ, Lilijana Predmetni učitelj MAT, FIZ lilijana.zdunic@guest.arnes.si
ZOBEC, Katja Predmetni učitelj TJA katja.zobec@guest.arnes.si
ŽITNIK, Simona Učitelj razrednega pouka simona.zitnik@guest.arnes.si
ŽURAN, Matjaž Računalnikar, laborant matjaz.zuran@guest.arnes.si

 

TEHNIČNO OSEBJE

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ADAMIČ, Sabina Tajnik VIZ sabina.adamic@guest.arnes.si
BREZNIK, Valerija Čistilka valerija.breznik@guest.arnes.si
EKSELENSKI, Darinka Kuharica darinka.ekselenski@guest.arnes.si
GAJZER, Karmen Čistilka karmen.gajzer@guest.arnes.si
GOMBOC, Sabina Čistilka sabina.gomboc@guest.arnes.si
HARC, Mateja Kuharska pomočnica mateja.harc@guest.arnes.si
HARNER, Marija Čistilka marija.harner@guest.arnes.si
HORVAT, Vojko Hišnik vojko.horvat1@guest.arnes.si
JURTELA, Tomaž Kuhar tomaz.jurtela@guest.arnes.si
GAJSER, Helena Kuhar-dietni helena.gajser@guest.arnes.si
KOS, Irena Čistilka irena.kos2@guest.arnes.si
KOŽEL, Anita Računovodja anita.kozel@guest.arnes.si
KRAJNC, Zdenka Administrator, knjigovodja, spremljevalec zdenka.krajnc@guest.arnes.si
LAKETIĆ, Suzana Spremljevalec gibalno oviranega učenca suzana.laketic@guest.arnes.si
PODGORŠEK, Barbara Kuharica barbara.podgorsek1@guest.arnes.si
RUMEŽ, Ljuba Kuharska pomočnica ljubica.rumez@guest.arnes.si
SIMANIČ, Zoran Hišnik zoran.simanic@guest.arnes.si
ŠAFARIĆ, Andreja Čistilka andreja.safaric@guest.arnes.si
TOPLAK, Hilda Čistilka hilda.toplak@guest.arnes.si
VOLMAJER BURJA Mihaela spremljevalka mihaela.volmajer-burja@guest.arnes.si
ZOBEC, Tanja Čistilka, kuharica tanja.zobec@guest.arnes.si
KORDEŽ, Danilo Javna dela /

 

Gostujoči učitelji, ki dopolnjujejo učno obvezo, so:

  • TIFLOPEDAGOGINJA: Tina Ftičar – Center IRIS,
  • PSIHOLOGINJA: Lea Tepeh, Sara Mičić – OŠ Gustava Šiliha.