Realizirane aktivnosti v tekočem šolskem letu

 

SEPTEMBER

 • začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli
 • preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • pedagoška konferenca
 • zdravniški pregled, 8. a, b, c
 • roditeljski sestanek Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • roditeljski sestanek Miklavž, 6.–9. r.
 • KD-TD, Vrhnika in Bistra, 9. a, b, c
 • ŠD: Igriva košarka, 1. VIO
 • Svet staršev (šola in vrtec)
 • Svet zavoda
 • Evropski teden mobilnosti (16.–22. 9. 2022)
 • Pozdrav ptic miru – obisk muzeja NO, 1. a, b, c
 • ŠD: Cestna vožnja, 5. a, b, c
 • izobraževanje, delavnice: Vrstniško nasilje, dr. Katja Košir
 • ŠD: kolesarjenje, 6. in 7. r.
 • ŠD: kolesarjenje, 8. in 9. r.
 • krvodajalska akcija
 • otvoritev šole
 • svetovni dan jezikov
 • šolsko tekmovanje iz Logike

OKTOBER

 • 3.–7. 10. 2022, Teden otroka
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • vaja evakuacije, 1.–9. r.
 • sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
 • 2. roditeljski sestanek, 3. r.
 • ND: Življenjska okolja, 3. r.
 • ND: Pozdrav jeseni, 1. r.
 • ND: Žulike moje babice, 4. r.
 • zdravniški pregled, 6. d
 • TD: Mikroskopiranje, 6. a, b, c, d
 • KD: LGM – Želodkova skrivnost, 1. VIO
 • podelitev Šilihovih priznanj
 • pedagoška konferenca
 • ND: Spirit, 9. r.
 • ID: Spirit. 9. r.
 • ND in KD: Rudnik Mežica in Prežihovina, 7. r.
 • intenzivne pevske vaje MPZ (Hotel Tisa)
 • regijsko tekmovanje iz Logike, 8., 9. r.
 • državno tekmovanje iz Logike, 7. r.
 • predstavitev SŠ in poklicev (KD Hoče), 8., 9. r.
 • Šola v naravi – CŠOD Murska Sobota, 3. b, d
 • komemoracija v Dobrovcah ob 11.00, v Miklavžu ob 12.15
 • praznik dan reformacije

NOVEMBER

 • plavalna šola v naravi – CŠOD Murska Sobota, 3. a, c
 • ND: Mikrobiologija in biotehnologija, 9. a, b, c
 • državno tekmovanje iz znanja logike
 • zdravniški pregled, 6. b
 • karierni sejem, 9. r.
 • ND: Zdravo življenje, Tradicionalni slovenski zajtrk, 1.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. in 9. r.
 • 1. starševski večer, Vrstniško nasilje, in pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–9. r.
 • delavnica Role models, 7. r.
 • šolsko tekmovanje s področja geografije, 6.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz nemškega jezika, 8. in 9. r.
 • pedagoška konferenca
 • TD: Izdelava izdelkov za praznično vzdušje – za Miklavžev bazar in druženje z bivšimi sodelavci, 1.–9. r.
 • 30. 11. 2022 – zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

DECEMBER

 • Čarobna vas, prireditev z naslovom Podarimo si nasmeh
 • državno tekmovanje iz biologije Proteus
 • šolsko tekmovanje s področja zgodovine
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • roditeljski sestanek (šola v naravi), 5. r.
 • šolsko tekmovanje astronomija UTRINEK, 6. in 7. r.
 • šolsko tekmovanje astronomija, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje v odbojki – st. deklice
 • pedagoška konferenca in predavanje (dr. Milena Kerndl)
 • občinsko prvenstvo v košarki za st. dečke
 • šolsko tekmovanje TJA, 6. r.
 • Svet zavoda
 • Svet staršev
 • občinsko prvenstvo v košarki za st. deklice
 • kulturni dan v SNG Maribor – Hrestač, 6. in 7. r.
 • obisk dedka Mraza na podružnici in matični šoli, 1. VIO
 • proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

JANUAR

 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • šola v naravi – Tisa, 5. r.
 • KD: SNG Maribor, 1. in 2. VIO
 • roditeljski sestanek, ŠVN, 7. r.
 • redovalna konferenca
 • državno tekmovanje iz astronomije
 • šolsko tekmovanje iz kemije, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje Zeleno pero, 8. in 9. r.
 • regijsko tekmovanje iz slovenščine, 8. in 9. r.
 • KD: SNG Maribor, 8. in 9. r.
 • TD: Kaligrafija, 4. a, b, c
 • Teden pisanja z roko 2023, 1.–9. r.
 • finalni turnir občinskega prvenstva obmariborskih šol v košarki za starejše dečke
 • finalni turnir področnega prvenstva v košarki za starejše dečke
 • 1/4 finalni turnir državnega prvenstva v košarki za starejše dečke
 • področno finale v košarki za starejše deklice
 • finalno območno tekmovanje v odbojki za starejše deklice
 • finalno področno tekmovanje v odbojki za starejše deklice
 • zimski športni dan, 6., 8. in 9. r.
 • zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (27. 1. 2023)

FEBRUAR

 • roditeljski sestanek ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • roditeljski sestanek ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja Miklavž, 6.–9. r.
 • vpis prvošolcev 2023/24
 • proslava pred slovenskim kulturnim praznikom (matična šola)
 • proslava pred slovenskim kulturnim praznikom (podružnica Dobrovce)
 • ID: LGM, 1. VIO
 • šola v naravi – Ribniško Pohorje, 7. r. (13.–17. 2. 2023)
 • ŠD: Zimske radosti, 3. r.
 • šolsko tekmovanje fizika, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje TJA, 7. r.
 • informativni dan za vpis v srednje šole
 • pedagoška konferenca
 • državno tekmovanje TJA, 6. r.
 • 1-2 finalni turnir Državnega prvenstva v košarki za starejše dečke
 • TD: Izdelava pustnih mask – pustovanje, rajanje v telovadnici, 6.–9. r.
 • KD: Pust. 4. r.
 • ID: Pust: 1. VIO in 5. r.
 • Svet staršev
 • otvoritev razstave Izbrisani
 • Svet zavoda
 • TD: Izdelava električnega kroga, 4. r.

MAREC

 • ogled tekme – Planica, učenci športniki (7.–9. r.)
 • TD: steklopihaške delavnice, 8. r.
 • TD: steklopihaške delavnice, 7. r.
 • ESZ – muzikal na 2. gimnaziji, 8., 9. r. in nadarjeni
 • ŠD: drsanje in pohod, 5. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4.–9. r.
 • državno tekmovanje iz zgodovine
 • državno tekmovanje iz slovenščine
 • Bruselj – Luxemburg – Strassbourg, ogled EU institucij v okviru projekta VotEU, od 12. do 15. 3. 2023, štirje učenci 8. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 3. r
 • KD: Rastem s knjigo, 7. a, b, c
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 1. in 2. r.
 • šolsko tekmovanje iz matematike, –9. r.
 • sejem Altermed & Greenvita 2023 (18. 3. 2023)
 • ND: Prva pomoč; Ljubezen in spolnost, 8. r.
 • ND: Vodni detektiv, 8. r.
 • starševski večer, pogovorne ure (1.–9. r.)
 • državno tekmovanje iz angleščine, 8. in 9. r.
 • državno tekmovanje v znanju nemškega jezika
 • KD: koncert Marte Zore in Gojmirja Lešnjaka, –4. r.
 • Regijski otroški parlament Maribor
 • obisk nemškega učitelja v 2.b, 3. b, c in 3. d (od 27. do 31. 3. 2023)
 • Revija otroških pevskih zborov v Unionski dvorani, 3. in 4. r. (28. 3. 2023)
 • izobraževanje Varovanje osebnih podatkov, Datainfo
 • zbor vseh delavcev
 • pedagoška konferenca     
 • KD/ND: Po poteh Josipa Jurčiča/Hiša kranjske sivke, 6. r.
 • Noč branja (31. 3. 2023)

APRIL

 • Noč branja
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • državno tekmovanje Zeleno pero
 • državno tekmovanje s področja GEO
 • šolsko tekmovanje iz slovenščine, 1.–7. r.
 • ŠD: Športnovzgojni karton, 4. b in c
 • regijsko tekmovanje iz znanja MAT
 • šolsko tekmovanja iz naravoslovja Kresnička, 1.–7. r.
 • pedagoška konferenca
 • ND: Dan eksperimentov, 3. r.
 • državno tekmovanje iz Vesele šole
 • sestanek za bodoče prvošolce
 • TD: Ekodan, 1.–9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja matematike
 • Mala odbojka – deklice, 5.–7. r.
 • ŠD: Pohod, 1. r.
 • ogled lutkovne predstave z naslovom Črtek v mestu Gledališča Ku-kuc, 1. b, c (SPV Miklavž)
 • 1/4 finalni turnir Državnega prvenstva v košarki za mlajše dečke
 • radijska proslava ob dnevu upora proti okupatorju
 • Erasmus+ Portugalska, izmenjava učencev (15.–20. 4. 2023)
 • Erasmus+ Poljska, izmenjava učencev (19.–23. 4. 2023)

MAJ

 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • NPZ iz slovenščine, 6. in 9. r.
 • NPZ iz matematike, 6. in 9. r.
 • NPZ iz angleščine, 6. r.
 • NPZ iz glasbene umetnosti, 9. r.
 • državno tekmovanje iz čebelarstva
 • Državno prvenstvo – ½ finale, košarka – mlajši dečki
 • šolsko tekmovanje Logična pošast, 2.– r.
 • ND: Eksperimentalna učilnica, 5. r.
 • ID: Z glavo na zabavo, 9. r.
 • Mala odbojka – deklice (finale – območno), 5. in 6. r.
 • krvodajalska akcija
 • sprejem mladih članov v Rdeči križ, 2. r.
 • pedagoška konferenca
 • Revija mladinskih pevskih zborov, 5.–9. r.
 • Otroška varnostna olimpijada (10 učencev iz 4. r.)
 • ŠD: Štafetne igre, 3. r.
 • ID: Postojnska jama, Lipica, 6. r.
 • ID: Celje, 7. r.
 • KD: Po poteh Franceta Prešerna, Bled, 8. r.
 • ŠD: Pohod, 1. a in 2. a
 • državno tekmovanje Logična pošast, 2.–7. r.
 • Salzburg – strokovna ekskurzija NIP in IP nemščina, 4.–9. r.
 • ŠD: Pohod, 2. b, c, d
 • začetek opravljanja izpitov za učence, ki se šolajo na domu (22. 5. 2023)
 • ND: Življenje nekoč – Pastirčkov dan, 1. a, b, c, 2. a, b, c, d
 • KD: Otroški muzej – Hermanov brlog, 3. r.
 • ND: Vulkanija, 5. r.
 • Svet staršev
 • ŠD: Športne igre in orientacija, 6. r.
 • KD: Zaključek bralne značke (LGM), 1. VIO
 • Državno prvenstvo – finalni turnir naj 3, košarka za mlajše dečke
 • Nogomet – občinsko prvenstvo OB MB šol za mlajše dečke
 • Finalni turnir prvenstva OB MB OŠ – nogomet, mlajši dečki
 • RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.
 • seznanitev učencev z dosežki v 9. r.
 • uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
 • posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC
 • ID: Slovenske ljudske so kul, 1.–9. r.
 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost