SEPTEMBER

 • Začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na
 • posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • ŠD – pohod z elementarnimi igrami, Skoke, 4. a, b
 • pedagoška konferenca
 • zdravniški pregled, 8. a, b, c
 • ŠD – Ajdin otroški tek, 6. in 7. r.
 • roditeljski sestanki, Dobrovce in Miklavž, 1.–9. r.
 • Svet staršev
 • ŠD – Igriva košarka, I.VIO
 • ŠD – kolesarjenje, 8. in 9. r.
 • KD – Pozdrav ptic miru, I. VIO
 • ŠD – pohod, teden mobilnosti, 5. r.
 • Pozdrav jeseni, učenci 6.–9. r., IZP TV, LIP
 • krvodajalska akcija
 • KD – Žulike moje babice, Rogatec, 4. r.
 • KD – Naše korenine, 1.–9. r.
 • sodelovanje na jesenskem prvenstvu v krosu, Športni park Tabor (16 učencev)
 • Ljudsko izročilo, 3. r.
 • Svet zavoda
 • šolsko tekmovanje iz logike, 4.–9. r.
 • sodelovanje na regijskem predtekmovanju kviza Male sive celice, na OŠ Rada Robiča Limbuš, 7.–9. r. (6 učencev)
 • udeležba na Svetovnem prvenstvo v street dance showu (6 učenk)
 • lutkovna predstava, LMG, I. VIO
 • ŠD – pohod, Bellevue–Areh, 6., 7., 8. r.
 • obisk ERASMUS +
 • TEDEN MOBILNOSTI, od 16. 9. do 22. 9. (20. 9. so zaposleni parkirali avtomobile v Miklavškem trikotniku, v šolo so prišli peš ali s kolesom)

OKTOBER

 • Pogovorne ure v Dobrovcah in Miklavžu, 1.–9. r.
 • TD – Tekstil, šivanje, Majšperk, 5. r.
 • sprejem učencev 1. razredov v Šolsko skupnost
 • ND – Eko kmetija, 1. in 2. r.
 • ogled lutkovne predstave Bodimo prijatelji, DPM Miklavž, I. VIO
 • pedagoška konferenca
 • sestanek učiteljev za učence z IDPP
 • ŠD – jesenski pohod, 1. in 2. r.
 • TD – Spoznavanje poklicev, 1.–9. r.
 • CŠOD – Zagreb, 8., 9. r. (nadarjeni učenci)
 • zdravniški pregled, 6. r.
 • ŠD – pohod, 3. r.
 • Simbioza giba, I. VIO
 • ND – Radovljica, KD – Vrba, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanja iz znanja biologije – Proteus
 • ND – Življenjska okolja, 3. r.
 • državno tekmovanje iz logike
 • šolsko tekmovanje iz angleškega jezika, 8. r.
 • tržnica poklicev v KD Hoče, 8. in 9. r.
 • komemoracija v Dobrovcah in v Miklavžu

NOVEMBER

 • Pedagoška konferenca
 • ID – Odgovornost posameznika, 1.–9. r.
 • ID – Varna raba interneta, 2. r.
 • sodelovanje na občinskem prvenstvu obmariborskih šol, starejši  košarkarji
 • šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2. in 3. VIO
 • 1. starševski večer
 • sodelovanje na občinskem prvenstvu obmariborskih šol, starejše košarkarice
 • ogled kariernega sejma, 9. r.
 • ustvarjanje ob 13. novembru, mednarodnem dnevu prijaznosti, OPB 2 in OPB 4A
 • šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, 9. r.
 • ND – Tradicionalni slovenski zajtrk (dejavnost, ki vzpodbuja zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja), 1.–9. r.
 • »Vilko zasije na potepu«, 3. in 4. r.
 • »S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod«, 1. in 2. r.
 • »zvOzi«, 7., 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja nemščine, 9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja angleščine, 8. r.
 • sodelovanje na področnem turnirju v košarki za starejše dečke
 • KD – 2. predstava LGM, I. VIO
 • dan odprtih vrat, od 8.20 do 10.00, in TD – ustvarjalne delavnice, 1.–9. r.
 • zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • državno tekmovanje iz biologije – Proteus

DECEMBER

 • Pogovorne ure
 • tekmovanje v odbojki – starejše deklice, 6.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, 6.–9. r.
 • dobrodelna zbiralna akcija za otroke iz Mladinskega doma Maribor (zbiranje družabnih iger in knjig, od 2. 12. do 13. 12. 2019)
 • ID – Recepti naših babic, 3. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja astronomije
 • Čarobna vas – miklavževanje, (bazar in prireditev V objemu čarobnosti)
 • pohod ob mejah občine
 • Vilinski dvor, OPZ, LIP (7. r.)
 • pedagoška konferenca
 • snemanje kviza Male sive celice na RTV SLO v Ljubljani, 6.–9. r.
 • KD – SNG, 8., 9. r.
 • KD – SNG, 1.–5. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja geografije
 • nastop MPZ v Gradcu (Ledene jasli)
 • srečanje z gospodom Milanom Levačičem, 9. c (ura zgodovine)
 • ND – Mikroskopiranje, 6. a, b, c
 • KD – Rastem s knjigo, 7. a, b, c
 • KD – SNG, 6., 7. r.
 • obisk dedka Mraza na matični in podružnični šoli, I. VIO
 • proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter srečanje z Markom Soršakom – Sokijem

JANUAR

 • Pogovorne ure, Dobrovce in Miklavž, 1.–8. r.
 • območno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 8. in 9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja astronomije
 • šolsko tekmovanje iz znanja kemije
 • šolsko tekmovanje Zeleno pero, 6.–9. r.
 • območno tekmovanje iz znanja angleščine, 9. r.
 • finalni turnir občinskega prvenstva za obmariborske šole, mlajša dekleta
 • roditeljski sestanek, 9. r.
 • 1. oddelčna konferenca
 • Erasmus, srečanje na Finskem
 • šolsko tekmovanje iz znanja biologije
 • 1. redovalna konferenca
 • četrtfinalni turnir v košarki za starejše dečke
 • prireditev Pogum, da se spomnimo, 8. in 9. r.
 • občinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke
 • zimski športni dan, 5. r.
 • ogled gledališke predstave Figarova svatba, II. gimnazija, nadarjeni učenci

FEBRUAR

 • Roditeljski sestanki ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja, 1.-8. r.
 • govorilne ure, 9. r.
 • TD – Elektrika, 4. r.
 • območno tekmovanje iz znanja zgodovine
 • šolsko tekmovanje iz znanja fizike
 • ŠD – Zimske radosti, 6., 8. in 9. r.
 • proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
 • KD – Prešernove poezije, 4. r.
 • vpis prvošolcev 2020/21
 • območno tekmovanje iz znanja geografije
 • informativni dan za vpis v srednje šole
 • polfinalni turnir v košarki za starejše dečke
 • ŠD – Zimske aktivnosti, 3.  b, c, d
 • področno prvenstvo v košarki za mlajše dečke in deklice
 • pedagoška konferenca
 • Svet staršev
 • 3. predstava LGM, 1. a, b, c, 2. a, b, c, 3. a, b, c, d
 • Tabor za nadarjene učence v času zimskih počitnic – kreativno pisanje – Od poezije do igrarije, od gledališča do spletišča, Dom Miloša Zidanška, Pohorje

MAREC

 • ND – Mikrobiologija in biotehnologija, 9. r.
 • TD – Izdelava maket, 6. r.
 • Svet zavoda
 • snemanje kviza Male sive celice v Ljubljani
 • šolsko tekmovanje, Ekokviz, 6., 7., 8. r.
 • sestanek za starše učencev, ki potujejo na srečanje Erasmus
 • Mladi in davki, 8. in 9. r.,  nadarjeni učenci
 • ŠD – 1. a, 2. a, 3. a
 • državno tekmovanje iz znanja slovenščine
 • šola v naravi – CŠOD Murska Sobota (plavalni tečaj), 3. a, b
 • šola v naravi – Trije kralji (hotel Jakec), 7. r.
 • ŠD – Štafetne igre, 4. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja – Vesela šola
 • državno tekmovanje iz znanja nemščine, 9. r.
 • ND – prva pomoč in Oh, ta ljubezen, 8. r.

Zaradi situacije v državi poteka od 16. 3. 2020 pouk na daljavo in zato od tega dne načrtovane aktivnosti v mesecu marcu niso realizirane.

APRIL

 • Pogovorne ure za starše, 1.–9. r.
 • analiza anketnega vprašalnika o pouku na daljavo
 • pedagoška konferenca, videokonferenca
 • ŠD – Pohod z orientacijo, 4. a, b, c
 • ND – Gostota, 5. a, b, c
 • TD – Izdelava izdelka, 5. a, b, c
 • ŠD – Igre v naravi, 1.–3. r.
 • TD – Energija, 9. r.
 • TD – EKO DAN, 6.–9. r.
 • TD – EKO DAN , 1.–4. r.
 • ND – Zemlja praznuje, 5. a, b, c
 • objava zloženke ponujenih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21 (spletna stran šole)
 • 24. 4. – pouka prosti dan (nadomeščanje v soboto, 16. 5. 2020, športni dan)
 • dan upora proti okupatorju

MAJ

 • Pouk na daljavo
 • pedagoška konferenca (v Teamsu)
 • pogovorne ure s starši
 • ND – Življenje nekoč, 2. a, b, c
 • ŠD – Šport špas, 1.– 9. r.ŠD –
 • Gibanje v naravi, 6. a, b, c
 • ŠD – Gibanje v naravi, 9. a, b, c
 • ID – Evropska unija, 7. a, b, c
 • volitve za ravnatelja
 • ŠD – Kolesarjenje, 5. a, b, c
 • ND – Ekosistemi, 7. a, b. c
 • pričetek pouka v šoli, I. VIO
 • ND – Vodni detektiv, 4. a, b, c
 • ID – Goričko, 8. a, b, c
 • pričetek pouka v šoli, 9. r.
 • KD – Postojnska jama in Predjamski grad, 6. a, b, c
 • KD – Moja prva knjiga, 5. a, b, c
 • ND – Varno v prometu, 4. a, b, c
 • Svet staršev
 • Svet zavoda

JUNIJ

 • ID – Od judovske kulturne dediščine do Muzeja za mir, 7. a, b, c
 • oddelčna konferenca, 1. r.–5. r.
 • oddelčna konferenca, 6. r.–8. r.
 • zaključna konferenca, 9. r.
 • ŠD – Pohod in vožnja po reki Dravi, 9. a, b, c
 • pogovorne ure (prek Teamsa ali v živo)
 • Svet staršev
 • Svet zavoda
 • svečana podelitev spričeval devetošolcem
 • zaključna konferenca, 1.–8. r.
 • ŠD – Športne igre, 4. a, b, c
 • ŠD – Pohod in športno druženje, 8. a, b, c
 • ŠD – Športne igre, 5. a, b, c
 • roditeljski (evalvacijski) sestanki, 1. r.–8. r.
 • ID – Hermanov brlog, 3. a, b, c, d
 • ID – Šola nekoč, 4. a, b, c
 • ND – Maribor, 1. a, b, c
 • ND – Dan eksperimentov, 3. a, b, c, d
 • proslava ob dnevu državnosti