SEPTEMBER

 • začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • dve pedagoški konferenci
 • zdravniški pregled, 8. a, b, c
 • plavalni tečaj (bazeni Ruše), 4. a, b, c
 • roditeljski sestanek Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • roditeljski sestanek Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • Svet staršev
 • TD in KD, obisk Ljubljane (Hiša eksperimentov, NUK, Šolski muzej), 8. a, b, c
 • teden dejavnosti ob pouku, 1.–9. r.
 • Svet zavoda
 • Evropski teden mobilnosti (22. 9. 2021 kolesarjenje)
 • ŠD: kolesarjenje, 7. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 8. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 9. a, b, c
 • Evropski športni dan, 8. in 9. r.
 • Evropski športni dan, 6. in 7. r.
 • šolsko tekmovanje iz Logike
 • KD: Mednarodni projekt Pozdrav ptic miru, 1. VIO
 • KD: Prometna zagata in varne poti v okolici šole, 1. VIO

OKTOBER

 • 4.–8. 10. 2021, Teden otroka
 • 4.–8. 10. 2021, ŠVN – CŠOD Kranjska Gora in CŠOD Bohinj, 5. r.
 • Celeia – Cilli – Celje, 8. in 9. r. nadarjeni
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • pedagoška konferenca
 • TD: Hiška iz kartona, 4. r.
 • sprejem učencev 1. razreda v Šolsko skupnost po razredih
 • ND: Življenjska okolja, 3. r.
 • ND: Pozdrav jeseni, 1. r.
 • ND: Jesen, 2. r.
 • Mali simpozij, 2. c-razred
 • zaključek dejavnosti projekta Tedni vseživljenjskega učenja 2021
 • izobraževanje, dr. Jernej Šoštar: “Kako ohraniti avtonomnost, strokovnost in samozavest učitelja v odnosu do staršev?”
 • ID: Pozdravljene lutke, 1. r.
 • ID: Pozdravljene lutke, 2. b, c, d
 • ID: Pozdravljene lutke, 2. a, 3. r.
 • regijsko tekmovanje iz znanja logike
 • KD: SNG Maribor, 7. r.
 • šolsko tekmovanje iz biologije – Proteus
 • KD: SNG Maribor, 8. r.
 • 22.10. 2021, Komemoracija, ob 11.00 v Dobrovcah, ob 12.15 v Miklavžu
 • 25.–28. 10. 2021, športni program “Hura, prosti čas”, od 8.00–12.00

NOVEMBER

 • 1.–5. 11. 2021, Erasmus+ srečanje v Romuniji, projekt BTL –  udeležba na daljavo
 • zdravniški pregled, 6. a, b, c
 • državno tekmovanje iz znanja logike
 • šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. in 9. r.
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • 1. starševski večer, ob 17.00, dr. Nina Ana Jäger
 • 12. 11. 2021, izredna seja Sveta staršev
 • šolsko tekmovanje s področja geografije
 • šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika, 8. in 9. r.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • ND: Zdravo življenje, 1.–3. r.
 • 22.–26. 11. 2021, projekt Uporabi roko, ne pesti
 • pedagoška konferenca
 • Center eksperimentov Maribor, MD8 in nadarjeni 8. r.
 • TD: Izdelava izdelkov za praznično vzdušje, 1.–9. r.

DECEMBER

 • državno tekmovanje iz biologije – Proteus
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • virtualna Čarobna vas in pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • virtualna Čarobna vas in pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • šolsko tekmovanje iz zgodovine
 • Svet zavoda
 • šolsko tekmovanje iz astronomije
 • območno šolsko tekmovanje iz slovenščine
 • LGM predstava Strahovito, 2. a, b, c, d, 3. a, b, c
 • LGM predstava Drobtine iz mišje doline, 1. a, b, c, d
 • projekt Erasmus+, od 10. do 17. 12. 2021
 • proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

JANUAR

 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • pedagoška konferenca
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • 1. redovalna konferenca
 • državno tekmovanje iz astronomije
 • šolsko tekmovanje iz kemije
 • KD: Pišem z roko, 1.–9. r.
 • 24. 1. 2022, šola v naravi CŠOD – Bohinj/TD – Trajnostna prehranska veriga, 8. r.
 • 25. 1. 2022, šola v naravi CŠOD – Bohinj/ND: Merjenje, 8. r.
 • 26. 1. 2022, šola v naravi CŠOD – Bohinj/TD: Nočni pohod, 8. r.
 • 27. 1. 2022, šola v naravi CŠOD – Bohinj/TD: Eko dan, 8. r.
 • 28. 1. 2022, šola v naravi CŠOD – Bohinj/ŠD: Zimske radosti, 8. r.
 • 27. 1. 2022, šola v naravi hotel Tisa/TD: Poletimo v nebo, 7. r.
 • 28. 1. 2022, šola v naravi hotel Tisa/ND: Ribe in akvaristika, 7. r.
 • 29. 1. 2022, šola v naravi hotel Tisa/TD: Ekodan, 7. r.
 • 30. 1. 2022, šola v naravi hotel Tisa/ŠD: Nočni pohod, 7. r.
 • 31. 1. 2022, šola v naravi hotel Tisa/ŠD: Zimske radosti, 7. r.
 • zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (31. 1. 2022)

FEBRUAR

 • roditeljski sestanek ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • roditeljski sestanek ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja Miklavž, 6.–8. r. (prek MS Teams)
 • vpis prvošolcev 2022/23
 • šolsko tekmovanje iz fizike
 • šolsko tekmovanje Zeleno pero
 • pedagoška konferenca
 • proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
 • roditeljski sestanek, 9. r.
 • informativni dan za vpis v srednje šole
 • ND: eksperimentalni dan, 9. a, b, c
 • KD: Bratovščina sinjega galeba, 6. a, b., c
 • ŠD: Zimske radosti, 6. a, b, c
 • ŠD: Zimske aktivnosti, 9. a, b, c
 • Svet staršev
 • Svet zavoda

MAREC

 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • 9. 3.–14. 3. delovno srečanje strokovnih delavcev v okviru E+ – Španija
 • šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4.–9. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 1. razredi
 • športni dan prvih razredov
 • državno tekmovanje iz angleščine, 8. in 9. r.
 • 2. starševski večer
 • KD: SNG Maribor, Mica pri babici, 4. in 5. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 3. a, b, c
 • pedagoška konferenca
 • šolsko tekmovanje iz znanja matematike – Evropski matematični kenguru
 • državno tekmovanje iz astronomije
 • ND: Mikrobiologija in biotehnologija, 9. a, b, c
 • ND: Vodni detektiv, 4. a, b, c
 • državno tekmovanje iz nemškega jezika za 8. r., prek spleta
 • ID: Radi beremo (Ostržek LGM), 1. VIO
 • regijsko tekmovanje iz znanja kemije
 • ŠD: Ledna dvorana – drsanje, 5. a, b, c, d
 • TD: Ekodan, 6. r.
 • TD: Energija, 9. r.
 • Cankarjevo tekmovanje Mehurčki, 1., 2. in 3. r.
 • 32. otroški parlament
 • TD: Eksperimentalni dan, 7. r.
 • KD: SNG Maribor, Nanine pesmi, 1. VIO
 • medrazredno tekmovanje v košarki za dečke 6. r.
 • medrazredno tekmovanje v košarki za dečke 7. r.
 • predavanje za starše, Moj otrok bo šolar

APRIL

 • Noč branja – gostovanje na OŠ Dušana Flisa Hoče
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • državno tekmovanje Zeleno pero
 • državno tekmovanje s področja GEO
 • predstavitev turistične naloge TPLG v Mercator center
 • regijsko tekmovanje iz znanja MAT
 • drugi del državnega tekmovanja Ekokviz na OŠ Leskovec
 • Švica – dvodnevna ekskurzija učencev NIP in IP nemščina
 • 32. nacionalni otroški parlament (v Ljubljani)
 • ogled razstave Posadimo umetnost (v Šentjurju), nadarjeni učenci
 • izobraževanje: dr. Lucija Čevnik, Prekinjena komunikacija in konfliktni odnosi v razredu
 • KD: Rastem s knjigo, 7. a, b
 • sodelovanje pri snemanju oddaje Zvedavčki, ki jo pripravlja Radio Maribor
 • ogled rovov – Tezno, nadarjeni učenci 8. in 9. r.
 • tekmovanje Kresnička
 • državno tekmovanje iz znanja Vesele šole
 • pedagoška konferenca
 • Svečana akademija ob občinskem prazniku
 • TD: Ekodan, 1.–6. r.
 • TD: Tehnološki park Celje, 9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja MAT
 • radijska proslava ob dnevu upora proti okupatorju

MAJ

 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1., 2., 4. in 5. r.
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r.
 • NPZ iz slovenščine, 6. in 9. r.
 • NPZ iz matematike, 6. in 9. r.
 • NPZ iz angleščine, 6. in 9. r.
 • ŠD: Športne igre, 6. a, b, c
 • ŠD: Športne igre, 9. a, b, c
 • KD: Rastem s knjigo, 7. c
 • EST – English Student Theatre: Figarova svatba (II. gimnazija), 8. in 9. r. – nadarjeni
 • šolsko tekmovanje Logična pošast, 2.–6. r.
 • ID: gasilci, 1. VIO
 • ID: Z glavo na zabavo, 9. r.
 • roditeljski sestanek, pogovorna ura 3. r.
 • ID: Lutkovni abonma: predstava Drobtine iz mišje doline, 3. c
 • pedagoška konferenca
 • sprejem mladih članov v Rdeči križ, 2. r.
 • ND: Botanični vrt Pivola, 6. r.
 • TD: Izdelava električnega kroga, 4. a, b, c
 • začetek razrednih izpitov
 • Mednarodna raziskava ICCS, 8. a, b
 • Davčno opismenjevanje mladih, 8. in 9. r. – nadarjeni
 • ŠD: Orientacijski pohod – Pohorje, 4. a, b, c
 • zaključna ekskurzija, 3. r.
 • državno tekmovanje Logična pošast, 2.–6. r.
 • sejem Altermed Celje
 • sestanek staršev bodočih prvošolcev
 • mesto Ljubljana – slovenska prestolnica, nadarjeni 5. in 6. r.
 • prihod partnerjev iz projekta Erasmus
 • enodnevna ekskurzija učencev NIP in IP na Dunaj, 4.–9. r.
 • Novo mesto – mesto situl in Krka, nagradna ekskurzija (7.–9. r.)
 • obisk prvošolcev v vrtcu Vrtiljak
 • udeležba mlajših košarkarjev na občinskem prvenstvu
 • udeležba mlajših košarkarjev na področnem prvenstvu
 • udeležba na atletskem področnem prvenstvu za osnovne šole (Atletska olimpijada na stadionu Poljane)
 • Svet staršev
 • RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.
 • seznanitev učencev z dosežki v 9. r.
 • uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
 • posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC