sola_v_naravi

RAZRED KRAJ ČAS ŠT. DNI ORGANIZATOR
3.a, b CŠOD Murska Sobota 09.03.2020-13.3.2020 5 Kocbek Simona
3.c, d CŠOD Murska Sobota 16.03.2020-20.03.2020 5 Kocbek Simona/Edita Grašič
5. CŠOD LIPA- OB STRUGAH DVEH POTOKOV 25.5.2020-29.5.2020 5 Širovnik Blanka
7. Trije Kralji, hotel Jakec 09.3.–13. 3. 2020 5 Zobec Katja
5.r-9.r Hotel Tisa -Pohorje 03.04.2020-04.04.2020 2 Nuša Vajs

 

Tisti učenci, ki ne gredo v šolo v naravi, imajo dejavnosti ob pouku v šoli.

RAZRED DEJAVNOST
3. r. ŠPO
5. r. ND, ND, ŠD, ŠD, KD
7. r. ŠD, ND, ŠD, TD, ID