Predstavitev šole

 

Naša šola, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, je vzgojno-izobraževalna ustanova – zavod, ki se nahaja ob prometnici Šentilj–Gruškovje in ima v svoji sestavi matično šolo v naselju Miklavž na Dravskem polju, Podružnico Dobrovce ter vrtec Vrtiljak v Miklavžu in vrtec Ciciban v Dobrovcah. Šolo, kakršno poznamo danes, so zgradili leta 1975, obnovili 2004, novo športno dvorano pa dogradili 2005.

V letošnjem šolskem letu je na šoli 645 učencev, od teh 93 na podružnici.

Šola ima naslednji šolski okoliš (opredeljen je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju s strani ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju): Miklavž na Dravskem polju, Dobrovce, Skoke, Dravski Dvor. Poleg učencev iz šolskega okoliša naše šole so v šolo vpisani še učenci iz nekaterih drugih krajev zunaj šolskega okoliša.

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi, ki jih shranijo na šolskem dvorišču. Za prevoz otrok/učencev ni posebej urejenega šolskega prevoza, saj na tej relaciji vozijo avtobusi avtobusnega podjetja Arriva. Po končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci čakajo na avtobus na avtobusnem postajališču. Učence prvih razredov v šolo vozijo starši.

Imamo jasno izoblikovano vizijo – pomemben nam je sleherni otrok/učenec, in to kot edinstven, neponovljiv, s svojimi različnimi potenciali se učeči posameznik/individuum za življenje, pri čemer v ospredje postavljamo (ob zavedanju različnosti in pomena kakovostne medsebojne komunikacije, partnerskega sodelovanja otrok/učenec-starši-učitelj) otrokov/učenčev optimalen/celosten razvoj, ki je poleg zdajšnjega zdravega, srečnega in uspešnega otroka/učenca pogoj za njegovo kasnejše uspešno soočanje z negotovo prihodnostjo, pogoj za uspešen korak v samostojno življenje in uspešno vključitev v zelo zahtevno, nestabilno, spreminjajočo se družbo, ki terja vseživljenjska znanja, iznajdljivost, delavnost, fleksibilnost, pogum. Zato se naša vizija glasi: S skupnim sodelovanjem in sprejemanjem različnosti ustvarjamo pogoje za zdravega, srečnega in uspešnega otroka. Učenci, starši in učitelji, bodimo partnerji pri uresničevanju poslanstva našega zavoda, kjer šolsko učenje prerašča v vseživljenjsko znanje.

Da vizijo uspešno uresničujemo, dokazujejo tudi dosežki naših učencev. Ne le, da uspešno usvajajo znanja in so zadovoljni posamezniki, ki radi hodijo v šolo ter se med seboj družijo …, še več: nekdanji učenci se celo vračajo kot uspešne osebnosti, ki krojijo našo družbo – ne le v domačem kraju, tudi širše po Sloveniji in celo v svetu, na kar smo seveda zelo ponosni. Sicer pa se naši učenci poleg usvojenega znanja vsako leto ponašajo s številnimi športnimi dosežki, tako v okviru šolskih interesnih dejavnosti (državni prvaki v nogometu, uspešni v košarki – 2., 3., 4. mesto na državni ravni –, odbojki, atletiki …) kot zunajšolskih dejavnosti (večkratno zlato na svetovnem prvenstvu v kickboxu, tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Pragi ”IDO WORLD SHOW DANCE CHAMPIONSHIPS 2018”, zlata medalja na mednarodnem plesnem tekmovanju v Sarajevu ”IDO GRAND PRIX 2019”, 2. nagrada in zlato priznanje na državnem baletnem tekmovanju, 1. mesto v posamični tekmi in 1. mesto v skupnem seštevku pokala Slovenije v preskakovanju ovir, uspehi na državnem prvenstvu v karateju, veleslalomu …). Svojo uspešnost dokazujejo tudi na mnogih drugih tekmovanjih, na katerih prav tako dosegajo najvišja priznanja (na primer v znanju iz naravoslovja za Kresničko, na tekmovanju iz logike, za Cankarjevo priznanje, Proteusovo, Preglovo, Stefanovo …), kvizih (Male sive celice, Vesela šola …), radi berejo (vsakoletno osvojeni nazivi zlati bralec), uspešni so na raziskovalnem področju, likovno-literarnih natečajih …, kar dokazujejo zlata, srebrna priznanja, kolajne, nagrade (ne le doma, tudi na mednarodnih tekmovanjih – na primer že večkrat iz odličnega znanja tujega jezika na tekmovanju nemške televizije ZDF v oddaji »1, 2 oder 3«), celo sprejem pri predsedniku države Borutu Pahorju  in še bi lahko naštevali. Našo prepoznavnost, uspešnost širijo tudi učenci mladinskega pevskega zbora, ki so vabljeni na božične koncerte v Avstrijo. Prepevali so v Spielfeldu, v salzburški katedrali, ob ledenih jaslih pred mestno hišo v Gradcu. Slovensko kulturno dediščino pa so naši učenci v okviru projekta Erasmus+  predstavili na srečanju partnerskih držav v Serónu  v Španiji. Tudi sicer uspešno sodelujemo v različnih in številnih programih ter projektih: GD Izobraževanje in kultura – Program vseživljenjsko učenje, React-EU, Mladim se dogaja – Spirit, Pogum, Zeleno pero, Varno na kolesu, Pozdrav ptic miru … Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti nam je ponovno dodelil naziv Kulturna šola. Prav tako ponosno in uspešno ohranjamo naziva Zdrava šola in Ekošola, pred leti pa smo bili veseli tudi pohvale za lepo in skrbno oblikovano ter vzdrževano okolje – zlate vrtnice 2016. Nadaljujemo s projektom Erasmus+, Roots – Return Our Origins Through Sharing. Novost v tem šolskem letu pa je v okviru Erasmus+ ka2-projekt, Better Teaching and Learning – BTL, kjer gre za sodelovanje vrtca Vrtiljak v povezavi s šolo in  petimi partnerji iz Grčije, Turčije, Romunije, Italije, Španije. Skrbimo za zdrav način življenja, gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje ter za uravnoteženo prehrano (RaP, dodatne ure športa …).

Ob vsem tem pa (ena izmed prednostnih nalog) spodbujamo in ohranjamo učenčevo motivacijo za učenje, razvijamo strategije samostojnega, kritičnega mišljenja ter bivanja v razredni in šolski skupnosti, v nedavnem obdobju pa tudi pri učenju na daljavo. Zaradi nastale in negotove situacije zadnjega časa pri nas in v svetu se namreč še toliko bolj zavedamo pomena razvijanja kompetenc za delo v spletnih učilnicah in uporabo videokonferenčnega orodja. Seveda pa še naprej skrbimo za zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja, aktivnih/sodobnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja. Velik poudarek dajemo individualizaciji, diferenciaciji in personalizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, dvigu ravni vseživljenjskega kakovostnega znanja, razvijanju odgovornosti pri učnem delu in na vseh področjih delovanja, bontonu ter kulturi prehranjevanja (in z njimi povezane dejavnosti) ter seveda izobraževanju zaposlenih. Še posebej se zavedamo pomena nenehne profesionalne rasti učitelja (zato poleg raznolikih drugih možnosti za pridobivanje znanj in kompetenc s tem šolskim letom v okviru Erasmus+ izvajamo projekt Učenje je življenje) in da smo učitelji s svojim prenašanjem znanj, vrednot, dejanj učencem zgled, to pa vodi do medsebojnega spoštovanja, zadovoljstva in uspeha.

 

Ponosni smo na našo šolo, Osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju, in na naš kraj – naselje Miklavž na Dravskem polju, ki se nahaja ob slikoviti reki Dravi in je obdano z gozdovi, znano po Miklavških ribnikih. Kraj se ponaša še z mnogimi kulturnozgodovinskimi znamenitostmi – kot so rimske gomile (1. stol. n. št.), župnijska cerkev sv. Miklavža (prvič omenjena 1382) – cerkev, na kateri je freska sv. Krištofa iz začetka 16. stol., Miklavški dvorec (2. pol. 15. stol.) idr. Vse to pa s pridom izkoriščamo za učenje na drugačen način, kot so učilnice v naravi, ali ko popeljemo naše goste po poteh kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti, kar smo storili tudi v sklopu projekta Erasmus+, ko smo učiteljem iz osmih evropskih držav predstavili že omenjene kulturnozgodovinske znamenitosti.

 
 
 
 
Dostopnost