Predmetnik

 
  RAZRED
PREDMET 1. 2. 3. 4. 5.
T L T L T L T L T L
Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175
Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140
Angleščina 2 70 2 70 2 70 3 105
Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5
Družba 2 70 3 105
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
Naravoslovje in tehnika 3 105 3 105
Gospodinjstvo 1 35
Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105
Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17, 5
Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35
Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
Število predmetov 6 7 7 8 9
Tedensko ur pouka 20 21 24 24 26
Število tednov pouka 35 35 35 35 35

RAZRED
PREDMET 6. 7. 8. 9.
T L T L T L T L
Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128
Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96
Likovna umetnost 1   35 1 35 1 35 1 32
Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32
Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64
Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64
Domovinska in državljanska kultura  in etika 1 35 1 35
Fizika 2 70 2 64
Kemija 2 70 2 64
Biologija 1,5 52,5 2 64
Naravoslovje 2 70 3 105
Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35
Gospodinjstvo 1,5 52,5
Šport 3 105 2 70 2 70 2 64
Obvezni izbirni predmet 1 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32
Obvezni zbirni predmet 2 1 35 1 35 1 32
Obvezni izbirni predmet 3 1 35 1 35 1 32
Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
Dopolnilni, dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 32
Interesne dejavnosti    2   70 2 70 2 70 2 64
Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Tehniški dnevi 4dni 4 dni 4 dni 4 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
Št.  Predmetov 11 14 16 14
Tedensko ur 26 29,5 30 30
Število tednov pouka 35 35 35 32

 

 
 
 
 
Dostopnost