Prehrana – razlaga položnice

 

Tabela na zgornjem delu računa:

  • Prva kolona: naziv storitve (malica, kosilo, dejavnost ob pouku,…)
  • Druga kolona: število delovnih dni v mesecu (kol. +) oz. za dejavnost ob pouku (1),
  • Tretja kolona: cena storitve na enoto,
  • Četrta kolona: odjavljeno število dni (kol -),
  • Peta kolona: cena storitve za odjavo na enoto,
  • Šesta kolona: regres, v kolikor je obračunana subvencija oz. regres – v skupnem znesku za posamezno storitev mesečno,
  • Sedma kolona: skupaj za plačilo za posamezno storitev mesečno in v zadnji vrstici tudi seštevek za plačilo.

Pri razumevanju računa je potrebno upoštevati količino v + in količino v -, da dobimo število prevzetih obrokov v mesecu.

V primeru prikazane tabele je količina + 20 obrokov in količina – 3 obroki, za izračun zneska je 17 obrokov po navedeni ceni za malico in v tem primeru enako za kosilo.

Starši/skrbniki ste prejeli kodo za vstop v program LoPolis ob vpisu v šolo in vam velja do konca šolanja. Koda vam omogoča odjavljanje obrokov ali ponovna prijava na odjavljene obroke )storniranje odjave) in hkrati pregled nad prevzemanjem šolske prehrane.  V kolikor ste kodo izgubili/pozabili številko,.. se obrnete za dostop oz. obnovitev kode na .

 

PRIMER POLOŽNICE/RAČUNA:

 
 
 
 
Dostopnost