Izbirni predmeti

 

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov, izvajali bomo tiste, za katere je bilo največ zanimanja med učenci.izbirni

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET Št. ur Št. sk. Urnik Učitelj
Čebelarstvo 35 1 Ponedeljek, 7. ura Tomaž Kranjc
Filmska vzgoja 1 35 1 Torek, 1 ura Matija Bačnik
Filmska vzgoja 2 35 1 Sreda, 1 ura Matija Bačnik
Filmska vzgoja 3 32 1 Petek, 1 ura Matija Bačnik
Filozofija za otroke 3 – Jaz in drugi 32 1 Ponedeljek, 1 ura Matija Bačnik
Gledališki klub     35 1 Torek, 0. ura Janja Draškovič
Izbrani šport – odbojka 35/32 2 Ponedeljek (1. skupina – neparni tedni, 2. skupina – parni tedni) Andreja Kolander
Izbrani šport  – košarka 35/32 2

sreda 7. in 8. uro (neparni tedni) deklice

ponedeljek 7. in 8. uro (neparni tedni) dečki

Miro Kalezič

 

Likovno snovanje 1, 2, 3 35/32 4 (ali 5) Ponedeljek, sreda, 6. ter 7. ura, Valerija Gönter
Nemščina 1, 2, 3   70/64 3

7. r. torek in četrtek, predura

8. r., sreda, 6. ura in petek, predura

9. r., ponedeljek, 6. ura in sreda predura

 

 

Ines Pečnik

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 35 1 Petek, 7. in 8. ura (neparni teden) Karina Ladinek
Računalniška omrežja 35/32 1 Ponedeljek,  6. in 7. ura Zvonko Trstenjak
Multimedija 35/32 1 Sreda, 6. in 7. ura Zvonko Trstenjak
Rastline in človek 35 1 Petek, 7. in 8. ura (parni teden) Karina Ladinek
Sodobna priprava hrane 35 2 Četrtek, 7. in 8. ura (neparni teden – 1. skupina, parni teden – 2. skupina) Karina Ladinek
Šport za sprostitev   35/32 2 torek, 7. in 8. ura (lihi tedni – 7.razred, sodi tedni – 8. in 9. razred) Gregor Adorjan
Šport za zdravje 35/32 1 torek 7. in 8. uro – neparni tedni Miro Kalezič
Turistična vzgoja 35 1

 

Sreda, 7. in 8. ura, 1. ocenjevalno obdobje

Janja Draškovič
Verstva in etika 1 35 1 Torek, 7. ura Ines Pečnik
Vzgoja za medije – radio 35 1 Četrtek, 7. ura Ines Pečnik
Vzgoja za medije – televizija 32 1 Torek, 6. ura Ines Pečnik

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET št. ur. Urnik Učitelj
Nemščina v 4. b, c 70 Sreda in petek, 5. ura Ines Pečnik
Nemščina v  5. b, c 70 Ponedeljek, predura in petek, 6. ura Ines Pečnik
Nemščina  v 6. razredu 70 Ponedeljek in sreda, 7. ura Ines Pečnik
Nemščina v 4. a in 5. a 70 Petek, 7. in 8. ura Ines Pečnik
Angleščina v 1. razredu 70

1. a: ponedeljek, 4. ura, četrtek 1. ura

1. b: ponedeljek, 1. ura, petek, 3. ura

1. c: ponedeljek, 2. ura, petek, 4. ura

Jasmina Karakaš
Šport v 4. b , 4. c 35 Ponedeljek, 6. ura Marjetka Klep
Šport v 5. b, 5.c, 6. d 35 Sreda, 6. ura Marjetka Klep
Šport v 6. a, 6. b , 6. c 35 Sreda, predura Marjetka Klep
Računalništvo: 4. razred 35 Torek, 6. in 7. ura, prvo polletje Zvonko Trstenjak
Računalništvo: 5. in 6. razred 35 Četrtek, 6. in 7. ura, na 14 dni Zvonko Trstenjak

 

 
 
 
 
Dostopnost