izbirni

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov, izvajali bomo tiste, za katere je bilo največ zanimanja med učenci.

 

 IZBIRNI PREDMET Št. ur Št. sk. Urnik Učitelj
Organizmi v naravnem in umetnem okolju

 

35

 

1

Torek, predura (7.30-8.15) Karina Ladinek
Sodobna priprava hrane 35 2 Petek, 7. in 8. ura (neparni teden – 2. skupina, parni teden – 1. skupina) Karina Ladinek
Turistična vzgoja 35 1 Torek, 7. in 8. ura (neparni teden) Janja Draškovič
Čebelarstvo 35 1 Torek, 7. ura Tomaž Kranjc
Sonce, Luna, Zemlja 35 1 Torek, 6. ura Tomaž Kranjc
Nemščina v  7., 8. in 9.  razredu 70/64 3

7. r., ponedeljek in četrtek, predura

8. r., torek  in petek, predura

9. r., torek, 6. ura in sreda predura

Ines Pečnik
Likovno snovanje 1, 2, 3 35/32 5 Po., sred,- neparni 6. ter 7. ura, parni pon. 6.,7. ter sreda 7., 8.. ura Valerija Gönter
Vzgoja za medije – televizija

 

32

 

1

Torek, 7. in 8. ura, 1. ocenjevalno obdobje Ines Pečnik
Filozofija za otroke 8 35 1 Četrtek, 6 in 7 ura, neparni teden Matija Bačnik
Gledališki klub 35 1 Torek, 7. in 8. ura (parni tedni) Janja Draškovič
Izbrani šport – odbojka

 

35/32

 

2

Četrtek, 7. in 8 ura (1. skupina neparni tedni, 2. skupina parni tedni Andreja Kolander
Šport za sprostitev 35/32 1 torek, 7. in 8. ura (parni tedni) Andreja Kolander
Šport za zdravje 35/32 1 četrtek, 7. in 8. uro (neparni tedni) Miro Kalezič
Izbrani šport NOGOMET 35/32 1 četrtek, 7. in 8. uro (parni tedni)

Miro Kalezič

 

Filmska vzgoja 1 35 1 Sreda, 1 ura (predura), vso leto Matija Bačnik
Filmska vzgoja 2 35 1 Četrtek, 6 in 7 ura, parni teden Matija Bačnik
Multimedija 35 1 Ponedeljek,  6. in 7. ura, vse leto,  parni teden Zvonko Trstenjak
Računalniška omrežja 32 1 Ponedeljek,  6. in 7. ura, vse leto,  parni teden Zvonko Trstenjak
Rastline in človek 35 1 Karina Ladinek
Matematična delavnica 8 35 1 Sreda, 6. in 7. ura, 1. ocenjevalno obdobje Helena Jus Silič

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET št. ur. Urnik Učitelj
Nemščina v 4. b, c 70 Ponedeljek 6. ura in petek, 5. ura Ines Pečnik
Nemščina v  5. b, c/6. a, b, c 70 Ponedeljek, 7. ura in sreda, 6. ura Ines Pečnik
Nemščina v 4. a in 5. a 70 Petek, 6. in 7. ura Ines Pečnik
Angleščina v 1. razredu 70

1. a: ponedeljek, 4. ura, sreda, 1. ura

1. b: torek, 1. ura, petek, 4. ura

1. c: ponedeljek, 1. ura, sreda, 3. ura

1. d: sreda, 4. ura, petek, 1. ura

Jasmina Karakaš
Umetnost 70 Četrti, peti in šesti r.- matična šola četrtek 6. ura, Dobrovci četrti ter peti r. torek 6. ura Valerija Gönter
Šport v 4. b , 4. c 35 Torek, 7. ura Marjetka Klep
Šport v 5. b, 5.c in 5. d 35 Ponedeljek, 7. ura Marjetka Klep
Šport v 6. a, 6. b in 6. c 35 Sreda, 7. ura Marjetka Klep
Računalništvo: Dobrovce 35 Četrtek, 6. in 7. ura, prvo polletje Zvonko Trstenjak
Računalništvo: 4. razred 35 Sreda, 6. in 7. ura, prvo polletje Zvonko Trstenjak
Računalništvo: 5. in 6. razred 35 Torek, 6. in 7. ura, prvo polletje Zvonko Trstenjak