izbirni

Zloženka izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021

 

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov, izvajali bomo tiste, za katere je bilo največ zanimanja med učenci.

 IZBIRNI PREDMET Št. ur Št. sk. Urnik Učitelj
Organizmi v naravnem in umetnem okolju 35 1 Četrtek, 7. ura Karina Ladinek
Sodobna priprava hrane 35 2 Ponedeljek, 7. in 8. ura (neparni teden – 2.skupina, parni teden – 1.skupina) Karina Ladinek
Turistična vzgoja 35 1 Četrtek, 7. in 8. ura (parni teden) Janja Draškovič
Šolsko novinarstvo 35 1 Torek, 6. ura Ana Koritnik
Nemščina v  7., 8. in 9.  razredu 70/64 4

7. r: ponedeljek in petek, predura

8. r., 1. skupina: petek,  6. in 7. ura

8. r., 2. skupina: torek in četrtek, predura

9. r: sreda, 6. ura in četrtek, predura

Ines Pečnik
Vzgoja za medije – radio 35 1 torek, 6. ura (celo leto) Matija Bačnik
Vzgoja za medije – televizija 32 1 četrtek, 6. ura (celo leto) Matija Bačnik
Jaz in drugi – FIJ 32 1 petek, 6. in 7. ura (neparni teden, celo leto) Matija Bačnik
Gledališki klub 35 1 sreda, 6. in 7. ura (parni tedni) Janja Draškovič
Izbrani šport – odbojka 35/32 2 Ponedeljek, 7. in 8. ura (1. skupina – neparni tedni, 2. skupina – parni tedni) Andreja Kolander
Šport za sprostitev 35/32 2 Torek, 7. in 8. ura (1. skupina – neparni tedni, 2. skupina – parni tedni) Andreja Kolander
Šport za zdravje 35/32 2

1.skupina: petek, 7. in 8. ura  ̶  parni tedni

2.skupina: petek, 7. in 8. ura  ̶  neparni tedni

Miroslav Kalezič
Izbrani šport – nogomet 35/32 2 Torek, 7. in 8. ura (1. skupina – neparni tedni, 2. skupina – parni tedni) Gregor Adorjan
Matematična delavnica 8 35 1 sreda, 7. in 8. ura, prvo polletje Helena Jus Silič
Matematična delavnica 9 32 1 drugo polletje Helena Jus Silič
Multimedija 35/32 2 Ponedeljek,  6. in 7. ura ,čez celo leto, 9. razred – neparni teden, 8. razred – parni teden Zvonko Trstenjak

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET št. ur. Urnik Učitelj
Nemščina v 4. b, c/5. b, c 70 Ponedeljek in četrtek, 6. ura Ines Pečnik
Nemščina v  6. a, b, c 70 Ponedeljek in sreda, 7. ura Ines Pečnik
Nemščina v 4.a in 5.a 70

Na 14 dni torek, 6. in 7. ura,

Vsak teden četrtek, 8. ura

Ines Pečnik
Angleščina v 1. razredu 70

1. a: ponedeljek, 5. ura, petek, 1. ura

1. b: torek, 1. ura, četrtek, 2. ura

1. c: torek, 2. ura, četrtek, 1. ura

Dušanka Kopše
Šport v 4. b in 4. c 35 Sreda, 6. ura Gregor Adorjan
Šport v 5. b in 5. c 35 Četrtek, 6. ura Gregor Adorjan
Šport v 6. a, 6. b in 6. c 35 Petek, 6. ura Gregor Adorjan
Šport v 4. a in 5. a – Dobrovce 35 Četrtek, 7. ura Marjetka Klep

Računalništvo

6.. razredu

Dobrovce – 4. in 5. r

35

 

35

Torek, 7. in 8. ura, – parni teden računalnikov

Torek – 6. in 7. ura – neparni teden

Zvonko Trstenjak
Računalništvo 4. razred 23 7.in 8.ura – vsako sredo od septembra do januarja Marjan Veček
Računalništvo 5. razred 20 7.in 8.ura – vsako sredo od septembra do januarja Marjan Veček
Izbirni predmet – šahovske osnove 12 7.in 8.ura – vsak petek od septembra do januarja

Marjan Veček

 

Izbirni predmet – astronomija 12 7.in 8.ura – vsak torek od septembra do januarja

Marjan Veček