POGOVORNE URE v Miklavžu

Datum Ura Razred
4. 10. 2021 16.30 od 1. do 4. r
oktober 2021 določijo razredniki 5. razredi
5. 10. 2021 16.30 od 6. do 9. r.
8. 11. 2021 16.30 od 1. do 5. r.
9. 11. 2021 16.30 od 6. do 9. r.
1. 12. 2021 16.30 od 1. do 5. r
2. 12. 2021 16.30 od 6. do 9. r.
3. 1. 2022 16.30 od 1. do 5. r.
4. 1. 2022 16.30 od 6. do 8. r.
7. 3. 2022 16.30 od 1. do 5. r
8. 3. 2022 16.30 od 6. do 9. r.
11. 4. 2022 16.30 od 1. do 5. r.
12. 4. 2022 16.30 od 6. do 9. r.
3. 5. 2022 16.30 od 1. do 5. r.
4. 5. 2022 16.30 od 6. do 9. r.

 

POGOVORNE URE v Dobrovcah

Datum Ura Razred
4. 10. 2021 16.30 od 1. do 4. r
oktober 2021 določijo razredniki 5. razredi
8. 11. 2021 16.30 od 1. do 5. r.
1. 12. 2021 16.30 od 1. do 5. r
3. 1. 2022 16.30 od 1. do 5. r.
7. 3. 2022 16.30 od 1. do 5. r
11. 4. 2022 16.30 od 1. do 5. r.
3. 5. 2022 16.30 od 1. do 5. r.

 

V času pogovornih ur so na šoli prisotni vsi strokovni delavci in ravnateljica šole.