Roditeljski sestanki

 

Vsebine bodo namenjene:

 • predstavitvi Letnega delovnega načrta in možnosti sodelovanja pri nastajanju,
 • izboljšanju učnih navad učencem,
 • vpisu v srednjo šolo,
 • izbirnim predmetom,
 • šoli v naravi,
 • NPZ-ju,
 • evalvaciji opravljenega dela ob koncu ocenjevalnih obdobij,
 • medvrstniškemu nasilju,
 • preventivnim aktivnostim,
 • predstavitvi dela z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami,
 • predstavitvi pravilnikov in hišnega reda,
 • predstavitvi Razvojnega načrta šole in Vzgojnega načrta šole,
 • predstavitvi celoletnega dela šole in
 • aktualnim učno-vzgojnim vsebinam.

 

V šolskem letu bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki, lahko pa po potrebi tudi več. Svoje želje in pobude za tematske roditeljske sestanke lahko posredujete razrednikom ali šolski pedagoginji.

 

Roditeljski sestanki MIKLAVŽ

1. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 7. 9. 2022 ob 17.00

1. roditeljski sestanek: od 6. do 9. razreda, 8. 9. 2022 ob 17.00

– dodatni roditeljski sestanek (šola v naravi): 5. r , 6. 12. 2022 ob 17.00

2. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 6. 2. 2023 ob 17.00

2. roditeljski sestanek: od 6. do 9. razreda, 7. 2. 2023 ob 17.00

3. roditeljski sestanek konec maja oz. začetek junija 2023 se bodo odvijali roditeljski sestanki od 1. do 8. razreda z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

 

Roditeljski sestanki DOBROVCE

1. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 7. 9. 2022 ob 17.00

– dodatni roditeljski sestanek (šola v naravi): 5. r , 6. 12. 2022 ob 17.00

2. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 6. 2. 2023 ob 17.00

3. roditeljski sestanek: konec maja oz. začetek junija 2023 se bodo odvijali roditeljski sestanki od 1. do 5. razreda z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

 
 
 
 
Dostopnost