Oddelki, razredniki, učitelji

 

pouk

V šolskem letu 2022/23 je v osnovno šolo vpisanih 644 učencev, od tega 322 dečkov in 322 deklet. Med temi učenci konča šolsko obveznost 63 učencev.

Razred Dečki Deklice Skupaj Razrednik
1. A 16 3 19 MALEC JERNEJA/PETKO MARJANA
1. B 12 11 23 DETIČEK KSENIJA/PENIČ MARUŠKA
1. C 9 11 20 FEGUŠ SONJA/KRAŠNA PETRA
2. A 7 10 17 PRIMEC ALENKA
2. B 9 11 20 ŠOBA ANA
2. C 7 12 19 STANKOVIĆ SAŠA
2. D 10 10 20 AJDINOVIĆ BARBARA
3. A 9 12 21 KOPŠE DUŠANKA
3. B 10 14 24 KOCBEK SIMONA
3. C 11 12 23 GRAŠIČ EDITA
3. D 9 13 22 ŽITNIK SIMONA
4. A 10 6 16 NERAT DARJA
4. B 10 10 20 BUKOVŠEK KOSI NATAŠA
4. C 9 10 19 ŠTRUCL JANJA
5. A 10 7 17 KOS IRENA
5. B 10 13 23 MAJHENIČ DARJA
5. C 14 11 25 ŠIROVNIK BLANKA
6. A 12 12 24 PAUMAN BOJANA
6. B 10 14 24 BREZNIK MARJETKA
6. C 11 13 24 JUS SILIČ HELENA
6. D 12 13 25 KLEP MARJETKA
7. A 11 11 22 DRAŠKOVIČ JANJA
7. B 14 10 24 PEČNIK INES
7. C 14 10 24 VAJS NUŠA
8. A 13 12 25 KORITNIK ANA
8. B 11 14 25 ZDUNIČ LILIJANA
8. C 11 15 26 GSELMAN NEVENKA
9. A 10 11 21 JÖBSTL JYOTI
9. B 11 10 21 OZMEC ROK
9. C 10 11 21 KOLANDER ANDREJA
SKUPAJ 332 332 664  

 

Razred

Št. uč.

(dečki)

Št. uč.

(dekleta)

Št. uč.

(SKUPAJ)

Razrednik
1. A 16 3 19 Jerneja Malec
2. A 7 10 17 Alenka Primec
3. A 9 12 21 Dušanka Kopše
4. A 10 6 16 Darja Nerat
5. A 10 7 17 Irena Kos
Skupaj 52 38 90  

V podružnični šoli je vpisanih 90 učencev, od tega 52 fantov in 38 deklet.

Razred

Število prijav v OPB,

matična šola

Število prijav v OPB,

Podružnica

1. 41 19
2. 52 17
3. 67 21
4. 34 18
5. 19 0
SKUPAJ 227 75

 

Razred

Število prijav v JV,

matična šola

Število prijav v JV,

podružnična šola

1. 28 14

 

1. razred JV spada v razširjeni program.

2., 3., 4. razred  je nadstandardna oblika programa.

 

V oddelkih OPB poučujejo:

  • na matični šoli: Karina Ladinek, Bačnik Matija, Blanka Širovnik, Nataša Bukovšek Kosi, Lidija Vinter,  Irena Rajbar, Petra Krašna, Asja Ertl, Sandra Laketić, Maruša Penič, Valerija Gonter, Darja Majhenič,
  • na podružnici: Marija Petko, Dolora Klasinc, Irena Kos, Darja Nerat, Jerneja Malec, Alenka Primec, Dušanka Kopše, Leja Miljančić

V oddelkih JV:

  • na matični šoli: Ana Šoba, Saša Stanković, Barbara Ajdinović, Bojana Jukič, Nataša Bukovšek Kosi, Petra Krašna, Asja Ertl, Detiček Ksenja, Grašič Edita, Kocbek Simona
  • na podružnici: Marija Petko, Bojana Jukič, Dolora Klasinc, Darja Nerat, Jerneja Malec, Alenka Primec
 
 
 
 
Dostopnost