pouk

V šolskem letu 2019/20 (stanje na dan 1.9.2019) je v osnovno šolo vpisanih 583 učencev, od tega 260 dečkov in 273 deklet.

Med temi učenci konča šolsko obveznost 64 učencev.

Razred

Št. uč.

(dečki)

Št. uč.

(deklice)

Št. uč.

(SKUPAJ)

Razrednik
1.A 9 7 16 Primec Alenka/Petko Marija
1.B 8 10 18 Majhenič Darja/Penič Maruša
1.C 8 11 19 Šoba Ana/Feguš Sonja
2.A 9 7 16 Malec Jerneja
2.B 11 14 25 Žitnik Simona
2.C 13 11 24 Detiček Ksenija
3.A 9 14 23 Miljančič Leja
3.B 10 9 19 Kocbek Simona
3.C 8 12 20 Štrucl Janja
3.D 10 11 21 Grašič Edita
4.A 7 7 14 Nerat Darja
4.B 17 9 26 Lasbaher Tatjana
4.C 11 14 25 Bukovšek Kosi Nataša
5.A 8 10 18 Kos Irena
5.B 11 11 22 Vinter Lidija
5.C 12 13 25 Širovnik Blanka
6.A 10 11 21 Jöbstl Jyoti
6.B 11 11 22 Ozmec Rok
6.C 10 11 21 Kolander Andreja
7.A 12 8 20 Zobec Katja
7.B 12 10 22 Gavez Šerbinek Leonida
7.C 10 11 21 Adam Nina
8.A 11 12 23 Jus Silič Helena
8.B 10 13 23 Draškovič Janja
8.C 8 14 22 Pečnik Ines
9.A 11 10 21 Breznik Marjetka
9.B 10 11 20 Mernik Leandra
9.C 9 14 23 Kolarič Marija
SKUPAJ 260 273 583  

 

Razred

Št. uč.

(dečki)

Št. uč.

(dekleta)

Št. uč.

(SKUPAJ)

Razrednik
1.A 9 7 16 Primec Alenka/Petko Marija
2.A 9 7 16 Malec Jerneja
3.A 9 14 23 Miljančič Leja
4.A 7 7 14 Nerat Darja
5.A 8 10 18 Kos Irena
Skupaj 42 45 87  

V podružnični šoli je vpisanih 87 učencev, od tega 42 fantov in 45 deklet.