VRSTA PROJEKTA MESEC IZVEDBE RAZRED KOORDINATOR
GIBANJE ZA ZDRAVO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK Vse šolsko leto 1.–9. r. Gregor Adorjan
ODGOVORNOST DO POKLICA April 2020 1 –9. r. Andreja Rinc Urošević, Asja Ertl, Tina Lovrec
EKOŠOLA Vse šolsko leto 1.–9. r. Edita Grašič,  Janja  Štrucl, Jasmina Karakaš
ZDRAVA ŠOLA Vse šolsko leto 1.–9. r. Katja Zobec
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA Maj, junij 2020 1.–9. r. Andreja Rinc Urošević
RASTEM S KNJIGO Oktober 2019 7. r. Janja Draškovič
POLICIST LEON Vse šolsko leto 5. r. Blanka Širovnik
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA Maj, junij 2020 4. r. Nataša Bukovšek Kosi
UČENEC PROMETNIK September 2019 9. r. Rok Ozmec
POZDRAV PTIC MIRU September–junij 1.–9. r. Ksenija Detiček, Ines Pečnik
ČAROBNA VAS, MIKLAVŽEVANJE 6. december 2019 1.–9. r. Bojana Pauman, Darja Majhenič
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Vse šolsko leto 7. r. Janja Draškovič
ROOTS – Return Our Origins Through Sharing, ERASMUS + Vse šolsko leto 1.–9. r. Špela Mesarič
FORMATIVNO SPREMLJANJE II Vse šolsko leto 1.–9. r. Irena Kos
VARNO NA KOLESU Vse šolsko leto 5. a Irena Kos
Z ROKO V ROKI POMOČ Vse šolsko leto 3. b Zdenka Roškarič Duh, Simona Kocbek
PRVI PRIZOR Vse šolsko leto 1.–9. r. Janja Draškovič
SPIRIT Slovenija 2. 9. 2019–15. 11. 2019 4.–5. r. Darja Majhenič, Rok Ozmec
ZELENO PERO Vse šolsko leto 6. ̶ 9. r. Marija Kolarič
VARNO V VRTEC IN ŠOLO Vse šolsko leto 1.–3. r. Simona Žitnik
ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE Vse šolsko leto 1.–3. r. Maruška Penič
MINUTA ZA POEZIJO Vse šolsko leto 1.–9. r. Metka Lovišček
Z GLAVO NA ZABAVO November 2019, maj 2020 9. r. Vesna Jelen Godunc

SIMBIOZA GIBA

SIMBIOZA ŠOLA

oktober 2019,

marec, april 2020

1. ̶ 9. r.

 Ksenija Detiček

Andreja Rinc Urošević

NACIONALNI PROJEKT  OB MEDNARODNEM DNEVU STRPNOSTI September, oktober, november 2019 1. ̶ 9. r.

Ines Pečnik

 

SLOfit April 2020 1.–9. r. Andreja Kolander
POGUM Vse šolsko leto 1.–9. r. Helena Jus Silič
VODNI AGENT Vse šolsko leto 8. r. Helena Jus Silič
DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH Februar 2020  8., 9. r. Helena Jus Silič
NAŠA MALA KNJIŽNICA Vse šolsko leto 1. r. Maruška Penič
Otrok – policist za en dan   5. r. Rok Ozmec