kontaktOsnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21
2204 Miklavž na Dravskem polju

Ustanovitelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Ravnateljica: Dušanka Mihalič Mali
Pomočnik ravnateljice: Zvonko Trstenjak
Pedagoginja: Vesna Jelen Godunc
Tajnica: Sabina Adamič
Računovodkinja: Anita Kožel
Vodja podružnice: Alenka Primec

Davčna številka: 70073627 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5085276000
Transakcijski račun: 01369-6030670076
Šifra dejavnosti: 85.200

Telefonske številke:

Tajništvo: 02 / 629 02 40
Učitelj individualne učne pomoči: 02 / 629 02 46
Ravnateljica: 02 / 629 02 43
Zobna ambulanta: 02 / 333 18 48
Računovodstvo: 02 / 629 02 42
Zbornica: 02 / 629 02 50
Pomočnik ravnateljice: 02 / 629 02 44
Vodja podružnice: 02 / 629 17 25
Pedagoginja: 02 / 629 02 45
Defektologinja: 02 / 629 02 46
Knjižnica: 02 / 629 02 47

Fax: 02 / 629 02 41
e-pošta: sola-miklavz@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.sola-miklavz.si/