zobozdravnik

V šolskem letu 2019/20 bodo sistematično pregledani učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Vsa zakonska obvezna cepljenja bo opravila šolska zdravnica dr. Branka Kučič Kvas v zdravstveni ambulanti ŠOLMED, d. o. o., Zagrebška cesta 103, 2000 Maribor.

Preventivni program za ohranitev zdravja zob za učence od 1. do 5. razreda bodo izvajale medicinske sestre zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Sistematske preglede zobovja, kakor tudi njihovo zdravljenje in popravljanje, bo opravila zobozdravnica naše šolske zobozdravstvene organizacije Monika Bračko, dr. dent. med. vsem učencem, ki so jo izbrali za osebnega zobozdravnika.

Delovni čas zobozdravnice je v ponedeljek in sredo od 13. do 20. ure, v torek, četrtek in petek pa od 7.00 do 14.00.

Kontakt: 02/ 333 18 48.

Nekateri zaposleni bodo opravili predpisane zdravniške preglede na podlagi analize in zdravstvene ocene delovnih mest.

Strokovni delavci Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v sodelovanju s šolo organizirajo  in izvajajo preventivne delavnice in predavanja za učence od 1.-9. razreda.

 

RAZRED VSEBINA
1. ZDRAVE NAVADE, PREHRANA, SPANJE, GIBANJE
2. OSEBNA HIGIENA, UMIVANJE ROK, UŠI
3. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
4. PREPREČEVANJE POŠKODB
5. ZASVOJENOST
6. ODRAŠČANJE
7. DUŠEVNO ZDRAVJE: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES
8. MEDOSEBNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA
9. VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST