zgodovinaZAČETKI ŠOLANJA V MIKLAVŽU

 • Začetki šolanja v Miklavžu na Dravskem polju so zaviti v meglo, saj so originalne kronike in listine zgorele v požarih.
 • Prvič so se otroci v Miklavžu učili računati, pisati in brati že leta 1785.
 • Leta 1889 so otroci že hodili v šolo, ki je bila v stavbi, ki se drži pokopališkega obzidja. Ta stavba stoji še danes.
 • Leta 1903 so pričeli razmišljati o novi šolski stavbi na drugi lokaciji.
 • 4. septembra 1934 so otroci stopili v novo šolsko poslopje, Miklavž pa je prvič dobil trirazredno osnovno šolo. Dandanes se v teh prostorih nahajata pošta in sedež naše občine. Z uvedbo najprej sedemletnega, kasneje še osemletnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja so morali miklavški otroci obiskovati osnovno šolo Martin Konšak na Teznu, zato se je v Miklavžu rodila ideja o izgradnji osemletne osnovne šole.

ZGODOVINA ŠOLE Z NEKAJ POMEMBNEJŠIMI PRELOMNICAMI

 • 15.9.1975 – otvoritev popolne osemletne osnovne šole (ravnatelj g. Franc Šilec).
 • Leto 1981 – g. Šileca nasledi g. Friderik Zobec.
 • 19.4.2004 – ukinitev izmenskega pouka.
 • 15.6.2004 – pričetek obnove šole.
 • 13.9.2004 – končana obnova šole. Na otvoritveni slovesnosti sta prisostvovala predsednik vlade g. Anton Rop in minister za šolstvo g. Slavko Gaber.
 • 26.1.2005 – položitev temeljnega kamna večnamenske športne dvorane.
 • 1.10.2005 – novo vodstvo OŠ Miklavž – ravnateljica postane ga. Dušanka Mihalič Mali.
 • 16.12.2005 – otvoritev večnamenske športne dvorane. Na slavnostni otvoritvi je prisostvoval predsednik države g. dr. Janez Drnovšek.