PREDSTAVITEV PEVSKIH ZBOROV

Na osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju delujejo trije pevski zbori.

Najmlajši je pevski zbor, v katerem prepevajo učenci prvih in drugih razredov. Učenci prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, otroške izštevanke, igrajo na Orffova glasbila in se ob pesmih učijo preprostih koreografij. Cilj tega zborčka je predvsem razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha in navajanje na zborovsko petje.

Učenci tretjega do četrtega razreda so vključeni v otroški pevski zbor. Pojejo enoglasne slovenske, tuje ljudske pesmi in umetne pesmi slovenskih ter tujih avtorjev. Nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah, redno pa se udeležujejo tudi območnih revij otroških pevskih zborov, ki potekajo v Unionski dvorani v Mariboru.

URNIK PEVSKIH VAJ  ZA OŠ MIKLAVŽ                              URNIK PEVSKIH VAJ DOBROVCE:

OPZ1 1. RAZRED  četrtek 13.30 -13.50                               OPZD2   3. razred ponedeljek  13.30 – 13.50

OPZ1 2. RAZRED četrtek 13.55 – 14.15                              OPZD2   4. in 5. razred  ponedeljek 13.55 – 14.15

                                                                                                     OPZD1  1. razred  ponedeljek  14.20 – 14.40

                                                                                                     OPZD1  2. razred  ponedeljek  14.45 – 15.05

Učenci od petega do devetega razreda prepevajo v mladinskem pevskem zboru.

Njihov program vsako leto vsebuje od 12 do 15 pesmi, izbirajo pa večinoma dve in triglasne slovenske in tuje ljudske pesmi ter umetne pesmi slovenskih in tujih avtorjev. Svoje petje večkrat obogatijo z raznimi koreografijami.

Mladinski pevski zbor nastopa na šolskih in krajevnih prireditvah, redno se udeležuje območnih revij mladinskih pevskih zborov, ki poteka v Unionski dvorani Maribor.

Vsi trije pevski zbori delujejo pod vodstvom učiteljice glasbe in zborovodkinje Nuše Vajs. Vsako leto organizira in izvede tridnevno pevsko šolo. Pevke in pevci se v teh dneh intenzivno posvečajo pravilni pevski tehniki, utrjujejo letni program, intenzivno ponavljajo pesmi, ki jih bodo peli na reviji, predvsem pa se med seboj povežejo in začutijo zbor kot celoto.

 

URNIK PEVSKIH VAJ MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA:

MPZ1 6. razred    pon 7.30 – 8.15

MPZ2  7. razred   tor  7.30 – 8.15

MPZ3  8. razred   sre  7.30 – 8.15

MPZ4  5. razred   čet  7.30 – 8.15

zborovodkinja

Nuša Vajs