PREDSTAVITEV PEVSKIH ZBOROV

Na osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju delujejo trije pevski zbori.

Najmlajši je pevski zbor, v katerem prepevajo učenci prvih razredov. Učenci prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, otroške izštevanke, igrajo na Orffova glasbila in se ob pesmih učijo preprostih koreografij. Cilj tega zborčka je predvsem razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha in navajanje na zborovsko petje.

URNIK PEVSKIH VAJ 1. razred (matična šola) – v torek od 13.50 do 14.35 v glasbeni učilnici

Učenci od drugega do četrtega razreda so vključeni v otroški pevski zbor, ki v tem šolskem letu šteje 37 pevk in pevcev. Pojejo enoglasne slovenske, tuje ljudske pesmi in umetne pesmi slovenskih ter tujih avtorjev. Nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah, redno pa se udeležujejo tudi območnih revij otroških pevskih zborov, ki potekajo v Unionski dvorani v Mariboru.

URNIK PEVSKIH VAJ OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA

(2., 3. in 4.razred) – petek – od 13.00 do 13.45 (glasbena učilnica)

Učenci od petega do devetega razreda prepevajo v mladinskem pevskem zboru, ki šteje 72 pevk in pevcev.

Njihov program vsako leto vsebuje od 12 do 15 pesmi, izbirajo pa večinoma dve in triglasne slovenske in tuje ljudske pesmi ter umetne pesmi slovenskih in tujih avtorjev. Svoje petje večkrat obogatijo z raznimi koreografijami.

Mladinski pevski zbor nastopa na šolskih in krajevnih prireditvah, redno se udeležuje območnih revij mladinskih pevskih zborov, ki poteka v Unionski dvorani Maribor.

Vsi trije pevski zbori delujejo pod vodstvom učiteljice glasbe in zborovodkinje Nuše Vajs. Vsako leto organizira in izvede tridnevno pevsko šolo. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci mladinskega pevskega zbora imeli intenzivne pevske vaje v hotelu Tisa na Pohorju (3. in 4. april 2020). Pevke in pevci se v teh dneh intenzivno posvečajo pravilni pevski tehniki, utrjujejo letni program, intenzivno ponavljajo pesmi, ki jih bodo peli na reviji, predvsem pa se med seboj povežejo in začutijo zbor kot celoto. V mesecu aprilu 2020 bomo imeli koncert šolskih pevskih zborov.

URNIK PEVSKIH VAJ MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA:

Ponedeljek: 8. in 9. razred (7.30 do 8.15)

Torek: 6. in 7. razred (7.30 do 8.15)

Četrtek: 5. razred (7.30 do 8.15)

Petek: skupna vaja (7.30 do 8.15)

zborovodkinja

Nuša Vajs