Prihajanje v šolo samo zaradi ocenjevanja

Če učenec ima PCT oziroma opravi samotestiranje  in pride v šolo, mora biti vse ure tistega dne pri pouku in ne samo eno uro, ko npr. piše test. Enako velja za celotno obdobje veljavnosti negativnega izvida testa. Sicer je potrebno opravičilo staršev. Šola ugotovi, ali gre za opravičeno odsotnost in pri tem upošteva, da  v času veljavnosti negativnega testa učenec izpolnjuje pogoj PCT in bi torej moral in lahko bil pri pouku v razredu do izteka veljavnosti testa oziroma do naslednjega testiranja.

Ponazoritev je razvidna iz priloge: Ponazoritev.pdf

 

Lep pozdrav!

Boris Zupančič

Vodja sektorja za osnovno šolstvo

Datum: 3. 12. 2021

 

Dokazilo prebolevnosti Covid-19

Kot  dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 določa, da  pacienta na test PCR, kadar je medicinsko indiciran, napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog. Zdravnik posamezniku po lastni presoji ne more izdati potrdila o prebolevnosti brez predhodnega pozitivnega rezultata PCR testa. Določba 5. točke 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 « razen, če zdravnik presodi drugače« se nanaša zgolj in samo na »test PCR, ki je starejši od deset dni«, in bi v tem primeru zdravnik lahko presodil, da še nima statusa prebolevnika (torej osebe, ki je prebolela covid-19 in ni več kužna, ne izloča več virusa) kar pa se zgodi v izjemno redkih primerih, ko zaradi različnih razlogov (težji in dolgotrajnejši potek bolezni, imunokompromitiranost…) zdravnik presodi, da je velika verjetnost, da prisotnost virusa v telesnih izločkih tudi po 10 dneh še ostaja in oseba bolezen lahko širi naprej.

 
 

 

       

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava za urednike spletne strani