Prijava za urednike spletne strani

 
 

 

Šolske potrebščine za šolsko leto 2021/2022

 

Učbeniki in delovni zvezki za ŠOLSKO LETO 2021/22

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred. Za prvi, drugi in tretji razred učno gradivo ( delovni zvezki in učbeniki ) v celoti  brezplačno zagotovi šola.

Od četrtega do devetega razreda šola brezplačno zagotovi učbenike iz učbeniškega sklada. Podrobne informacije najdete v spodnji priponki:

- UČBENIŠKI SKLAD – OBVESTILO STARŠEM

Seznam učbenikov, ki si ji bodo učenci izposodili in delovnih zvezkov, ki jih nabavite sami, se nahaja v spodnji priponki:

- SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Seznam povezav do spletnih strani, kjer se nahajajo naročilnice s seznami delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za našo šolo:

- POVEZAVE

 

Anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju je pred vami spletni anketni vprašalnik o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Prosimo, da si vzamete čas in rešite vprašalnik. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtovanju šolske prehrane.

Anketa za učence

 

Anketa za starše: https://1ka.arnes.si/a/25868