kontaktOsnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21
2204 Miklavž na Dravskem polju

Ustanovitelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Davčna številka: 70073627 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5085276000
Transakcijski račun: 01369-6030670076
Šifra dejavnosti: 85.200

Telefon: 02 / 629 02 40

Fax.: 02 / 629 02 41

E-pošta: info@sola-miklavz.si, sola-miklavz@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.sola-miklavz.si/

Ravnateljica: Dušanka Mihalič Mali

Tel.: 02 / 629 02 43

e-pošta: dusanka.mihalic@guest.arnes.si

Pomočnik ravnateljice: Zvonko Trstenjak

Tel.: 02 / 629 02 44

e-pošta: zvonko.trstenjak@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: dr. Katarina Germšek

Tel.: 02/629 02 63

e-pošta: katarina.germsek@guest.arnes.si

Vodja podružnice: Alenka Primec

Tel.: 02 / 629 17 25

e-pošta: alenka.primec@guest.arnes.si

Tajništvo: Sabina Adamič

Tel:. 02 / 629 02 40

e-pošta: sabina.adamic@guest.arnes.si

Pedagoginji: Vesna Jelen Godunc, Živa Krajnc
Tel.: 02 / 629 02 45

e-pošta: vesna.jelen-godunc@guest.arnes.si, ziva.krajnc1@guest.arnes.si

Računovodstvo: Anita Kožel

Tel.: 02 / 629 02 42

e-pošta: anita.kozel@guest.arnes.si

Učiteljice individualne učne pomoči: Zdenka Roškarič Duh, Andreja Rinc Urošević

Tel.: 02 / 629 02 46

e-pošta: zdenka.roskaric@guest.arnes.si, andreja.rinc@guest.arnes.si

Knjižnica: Metka Lovišček

Tel.: 02 / 629 02 47

e-pošta: metka.loviscek@guest.arnes.si

Računalnikar: Matjaž Žuran

Tel.: 02 /629 02 53

e-pošta: matjaz.zuran@guest.arnes.si

Zbornica: 02 / 629 02 50
Zobna ambulanta: 02 / 333 18 48