SEPTEMBER

 • začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • pedagoška konferenca
 • otvoritev športnih igrišč
 • otvoritev nove kuhinje
 • roditeljski sestanek Miklavž, 1.–3. r.
 • roditeljski sestanek Dobrovce, 1.–5. r.
 • zdravniški pregled, 8. a
 • športni dan, 4. a, 5. a
 • šolsko tekmovanje iz logike, 4.–9. r.
 • izobraževanje, dr. Milena Kerndl
 • športni dan kolesarjenje, 7. in 8. r.
 • športni dan kolesarjenje, 9. r.
 • roditeljski sestanek Miklavž, 4.–6. r.
 • roditeljski sestanek Miklavž, 7.–9. r.
 • zdravniški pregled, 8. b
 • zdravniški pregled, 8. c
 • Svet staršev
 • športni dan, 4. b
 • ND – Pozdrav jeseni, 1. a, 1. b, 1. c, 1. d
 • ND – Kmetija nekoč, 2. a, 2. b, 2. c
 • KD – Pozdrav ptic miru, 1. VIO
 • Svet zavoda
 • ŠD – Evropski športni dan, 1.–9. r.

OKTOBER

 • Teden otroka
 • roditeljski sestanek, 3. r.
 • pedagoška konferenca
 • KD – Svet pravljic (LGM), 1. VIO
 • ekskurzija: Mariborski otok – učilnica v naravi, 5. b
 • sprejem učencev prvih razredov v Šolsko skupnost
 • roditeljski sestanek, 4. c, d
 • zdravniški pregled, 6. b
 • ŠD – Igre v naravi, 1. r.
 • ND – Življenjska okolja, 3. r.
 • ŠD – Športne igre
 • zdravniški pregled, 6. a
 • TD – Eksperimentalni dan, 7. r.
 • izobraževanje za spletne učilnice za uporabo videokonferenc JITSI, 6.–9. r.
 • pedagoška konferenca prek Teamsa
 • zdravniški pregled, 6. c
 • pogovorne ure prek Teamsa po načrtovanem datumu posameznega učitelja

NOVEMBER

 • ND – Biotehnologija in mikrobiologija, 9. a, b, c
 • pedagoška konferenca, prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa
 • Svet staršev, prek MS Teamsa
 • ND – Zdravo življenje (1.–9. r.)
 • zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

DECEMBER

 • TD: Ustvarjalne delavnice na temo miklavževanja ”Moč je v tebi” (1.–9. r.)
 • pedagoška konferenca, prek MS Teamsa
 • dva informativna sestanka s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa
 • Svet zavoda, prek MS Teamsa
 • TD: Gozd (6. r.)
 • pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa
 • predbožično druženje (1.–9. r.)
 • proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (1.–9. r.)

JANUAR

 • izobraževanje za strokovne delavce: Ana Nina Jäger – S spoštovanjem do spoštovanja
 • trije informativni sestanki s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa
 • Teden pisanja z roko od 18. do 22. 1.
 • KD – Pišem z roko (1.–9. r.)
 • ID – poklicna orientacija 8. in 9. r.
 • ŠD – Zimske aktivnosti 8. in 9. r.
 • pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa
 • V spomin na holokavst
 • EKO kviz – šolsko tekmovanje prek spleta

FEBRUAR

 • trije informativni sestanki s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa
 • pedagoška konferenca za strokovne delavce
 • KD: Prešernove poezije (4. r.)
 • Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
 • ND: Vodni detektiv (4. r.)
 • vpis prvošolcev 2021/21
 • KD: Kurent – naša nesnovna kulturna dediščina (6.–9. r.)
 • informativni dan za vpis v srednje šole
 • ID – poklicna orientacija 8. in 9. r.
 • ŠD: Zimske aktivnosti 8. in 9. r.
 • zimski športni dan 1., 2. in 3. r.
 • roditeljski sestanek ali pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Miklavž (6., 7. r.), prek MS Teamsa
 • roditeljski sestanek Miklavž (8., 9. r.), prek MS Teamsa
 • Svet staršev
 • Svet zavoda

MAREC

 • dva informativna sestanka s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa
 • pedagoška konferenca za strokovne delavce
 • testno šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. r.
 • državno tekmovanje Ekokviz – 6., 7., 8. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 1. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 2. r.
 • TD: Pomladne ustvarjalnice, 3. r.
 • šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. r.
 • šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje
 • IEA Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja (ICSS) 2022, 8.r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja kemije
 • starševski večer, prek video povezave, Jani Prgić: Zdravi možgani, zdravi otroci
 • Job Avatar, 8. r.
 • ID: LGM, 1. VIO
 • pilotno e-testiranje NPZ, 6. in 9. r.
 • otroški parlament
 • šolsko tekmovanje iz znanja geografije
 • šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, 8. in 9. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika, 9. r.
 • državno tekmovanje iz Logike
 • šolsko tekmovanje iz angleščine, 9. r.
 • šolsko tekmovanje iz astronomije

APRIL

 • informativni sestanek s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa
 • pedagoška konferenca za strokovne delavce, prek MS Teamsa
 • KD: Evropska vas, 7. r.
 • ŠD: aktivnosti v naravi, 7. r.
 • pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa
 • pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa
 • Cankarjevo tekmovanje Mehurčki, 1. VIO
 • šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 4.–9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja Vesele šole
 • državno tekmovanje iz biologije – Proteus, 8. in 9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja matematike, 5.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička, 1.–7. r.
 • predstavitev obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
 • tekmovanje iz matematike
 • radijska proslava, ekodan – TD, 1.–9. r.
 • državno tekmovanje iz znanja geografije