SEPTEMBER

 • začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • dve pedagoški konferenci
 • zdravniški pregled, 8. a, b, c
 • plavalni tečaj (bazeni Ruše), 4. a, b, c
 • roditeljski sestanek Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • roditeljski sestanek Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • Svet staršev
 • TD in KD, obisk Ljubljane (Hiša eksperimentov, NUK, Šolski muzej), 8. a, b, c
 • teden dejavnosti ob pouku, 1.–9. r.
 • Svet zavoda
 • Evropski teden mobilnosti (22. 9. 2021 kolesarjenje)
 • ŠD: kolesarjenje, 7. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 8. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 9. a, b, c
 • Evropski športni dan, 8. in 9. r.
 • Evropski športni dan, 6. in 7. r.
 • šolsko tekmovanje iz Logike
 • KD: Mednarodni projekt Pozdrav ptic miru, 1. VIO
 • KD: Prometna zagata in varne poti v okolici šole, 1. VIO