September 2020

 • 15.09.2020 – 2. razred, ogled EKOKMETIJE, Lovrenc na Pohorju, vodenje in prevoz 13,30 € na učenca.
 • 15. ali 18.09.2020, dejavnosti – nadarjeni, obisk Koruznega labirinta, Maribor – prevoz 8,31 €.

Oktober 2020

 • 06.10.2020, ogled lutkovne predstave v LGM za 1. VIO, vstopnina in prevoz za1.a, b, c in 2.a, 3.a, 9,09 €.
 • 06.10.2020, ogled lutkovne predstave v LGM za 1. VIO, vstopnina in prevoz za1.d in 2.b, c in 3.b, c, 9,04 €.

junij 2021 – dejavnosti ob pouku

 •  08.06.2021, Lutkovno gledališče Maribor, prevoz – 5,29 € na osebo za 1. a in 2. a
 •  08.06.2021, Lutkovno gledališče Maribor, prevoz – 4,23 € na osebo (upoštevana subvencija MIZŠ za prevoz učencev), za 3.a, b, c
 •  09.06.2021, Lutkovno gledališče Maribor, prevoz – 3,40 € na osebo za 1. b, c, d. 2. c,
 •  21.06.2021, Muzej za mir, prevoz – 5,13 € na osebo, za 8.b
 •  22.06.2021, Muzej za mir, prevoz – 5,28 € na osebo za 8. a, c

junij 2021 – interdiciplinarni dan

 •  02.06.2021, Akvarij, terarij Maribor, prevoz – 5,20 € na osebo, za 1. razred
 •  16.06.2021, Ptuj, prevoz – 6,57 € na osebo, za 2. razred
 •  22.06.2021, Rogatec, prevoz 7,20 € na osebo, za 4. razred
 •  22.06.2021, Vulkanija, vstopnina in prevoz 20,23 € na osebo, z 5. razred
 •  21.06.2021, Postojna, vstopnina, kosilo in prevoz 34,06 € na osebo, za 7. razred
 •  16.06.2021, Murska Sobota – Expano,  prevoz 3,97 € na osebo, za 8. razred