September 2020

  • 15.09.2020 – 2. razred, ogled EKOKMETIJE, Lovrenc na Pohorju, vodenje in prevoz 13,30 € na učenca.
  • 15. ali 18.09.2020, dejavnosti – nadarjeni, obisk Koruznega labirinta, Maribor – prevoz 8,31 €.

Oktober 2020

  • 06.10.2020, ogled lutkovne predstave v LGM za 1. VIO, vstopnina in prevoz za1.a, b, c in 2.a, 3.a, 9,09 €.
  • 06.10.2020, ogled lutkovne predstave v LGM za 1. VIO, vstopnina in prevoz za1.d in 2.b, c in 3.b, c, 9,04 €.