zvonecZačetek pouka v rednih oddelkih je ob 8.20, začetek dopolnilnega in dodatnega pouka, nekaterih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti pa ob 7.30.

 

1. in 2. RAZRED:

URA OD–DO ODMOR
Predura 7.30–8.15 5 min
1. 8.20–9.05 5 min
2. 9.10–9.55 5 min
Odmor za malico 9.55–10.25 30 min
3. 10.30–11.15 5 min
4. 11.20–12.05 5 min
Kosilo med 12.10 in 12.25
5. 12.30–13. 15 5 min
OPB 13.20–14.10
OPB 14.10–15.00
OPB 15.00–15.50
OPB 15.50–16.20

 

3.–9. RAZRED:

URA OD–DO ODMOR
Predura 7.30–8.15 5 min
1. 8.20–9.05 5 min
2. 9.10–9.55 5 min
Odmor za malico 9.55–10.25 30 min
3. 10.30–11.15 5 min
4. 11.20–12.05 5 min
Kosilo med 12.15 in 14.00
5. 12.10–12. 55 5 min
6. 13.00–13.45 5 min
7. 13.55–14.40 5 min
8. 14.45–15.30 5 min
9. 15.35–16.20 5 min

 

ZAČASNI URNIK KOSIL – MIKLAVŽ:

razred Ura
1.B 11.30
1.C 11.35
1.D 11.40
2.B 11.45
2.C 11.45
3.B 12.05
3.C 12.05
4.B 12.15
4.C 12.25
4.D 12.25
5.B 12.40
5.C 12.40

 

Jutranje varstvo poteka od 6.20 do 8.15.

 

Začetek malice je fleksibilen glede na obliko pouka, kar je razvidno iz dnevne priprave učitelja.

Začetek izbirnih predmetov je ob 14.00, brez odmorov, kot strnjena oblika pouka, do 15.30.