VRSTA PROJEKTA MESEC IZVEDBE RAZRED KOORDINATOR
GIBANJE ZA ZDRAVO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK Vse šolsko leto 1.–9. r. Gregor Adorjan
EKOŠOLA Vse šolsko leto 1.–9. r. Edita Grašič,  Janja  Štrucl, Jasmina Karakaš
ZDRAVA ŠOLA Vse šolsko leto 1.–9. r. Katja Zobec
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA Maj, junij 2021 1.–9. r. Andreja Rinc Urošević
RASTEM S KNJIGO Februar 2021 7. r. Janja Draškovič
POLICIST LEON Vse šolsko leto 5. r. Blanka Širovnik
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA Maj, junij 2021 4. r. Nataša Bukovšek Kosi
UČENEC PROMETNIK September 2020 9. r. Rok Ozmec
POZDRAV PTIC MIRU September–junij 1.–9. r. Ksenija Detiček, Ines Pečnik
ČAROBNA VAS, MIKLAVŽEVANJE 4. december 2020 1.–9. r. Nina Adam,   ???
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Maj 2021 7. r. Janja Draškovič
ROOTS – Return Our Origins Through Sharing, ERASMUS + Vse šolsko leto 1.–9. r. Špela Mesarič
BTL – Better Teaching and Learning, ERASMUS+ Vse šolsko leto 1., 2. r Špela Mesarič
ERASMUS+ Learning is Life ( šolsko izobraževanje učiteljev) december 2020 – november 2021 učitelji tujega jezika Katja Zobec
FORMATIVNO SPREMLJANJE II Vse šolsko leto 1.–9. r. Irena Kos
VARNO NA KOLESU Vse šolsko leto 5. a Irena Kos
PREHOD MLADIH Februar-junij 8., 9. r Zdenka Roškarič Duh, Andreja Rinc Urošević
PRVI PRIZOR Vse šolsko leto 1.–9. r. Janja Draškovič
ZELENO PERO Vse šolsko leto 6. ̶ 9. r. Ana Koritnik
VARNO V VRTEC IN ŠOLO Vse šolsko leto 1.–3. r. Simona Žitnik
ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE Vse šolsko leto 1.–3. r. Dušanka Kopše
MINUTA ZA POEZIJO Vse šolsko leto 1.–9. r. Metka Lovišček
Z GLAVO NA ZABAVO November 2020, maj 2021 9. r. Vesna Jelen Godunc
NACIONALNI PROJEKT  OB MEDNARODNEM DNEVU STRPNOSTI September, oktober, november 2020 1. ̶ 9. r.

Ines Pečnik

 

SLOfit September 2020, april 2021 1.–9. r. Andreja Kolander
EVROPSKI ŠPORTNI DAN September 2020 1.-9. r. Andreja Kolander, Marjetka Klep
POGUM Vse šolsko leto 1.–9. r. Helena Jus Silič
TEDEN PISANJA Z ROKO 18.–22. 1. 2021 1.–9. r Nina Adam