pouk

V šolskem letu 2020/21 je v osnovno šolo vpisanih 622 učencev, od tega 302 dečkov in 320 deklet. Med temi učenci konča šolsko obveznost 68 učencev.

Razred

Št. uč.

(dečki)

Št. uč.

(deklice)

Št. uč.

(SKUPAJ)

Razrednik
1. A 10 12 22 Malec Jerneja/Marija Petko
1. B 10 13 23 Žitnik Simona/Kraner Nataša
1. C 12 10 22 Detiček, Ksenija/Krašna Petra
1. D 9 13 22 Feguš Sonja/Saša Stanković
2. A 9 7 16 Primec Alenka
2. B 8 10 18 Majhenič, Darja
2. C 8 10 18 Ana Šoba
3. A 10 7 17 Miljančić, Leja
3. B 12 13 25 Kocbek, Simona
3. C 14 12 26 Grašič Edita
4. A 9 14 23 Nerat Darja
4. B 10 10 20 Lasbaher Tatjana
4. C 9 13 22 Bukovšek Kosi Nataša
4. D 10 11 21 Štrucl Janja
5. A 7 6 13 Kos, Irena
5. B 17 9 26 Vinter, Lidija
5. C 13 13 26 Širovnik, Blanka
6. A 12 12 24 Koritnik Ana
6. B 11 13 24 Zdunič Ljiljana
6. C 11 12 23 Gselman Nevenka
7. A 10 11 21 Jöbstl, Jyoti
7. B 12 10 22 Rok Ozmec
7. C 10 11 21 Kolander, Andreja
8. A 12 8 20 Zobec Katja
8. B 11 9 20 Gavez Šerbinek, Leonida
8. C 10 11 21 Adam, Nina
9. A 10 12 22 Jus Silič Helena
9. B 10 13 23 Draškovič Janja
9. C 7 14 21 Ines Pečnik
SKUPAJ 303 319 622

 

Razred

Število prijav v OPB,

matična šola

Število prijav v OPB,

Podružnica

1. 66 22
2. 35 15
3. 47 15
4. 53 13
5. 33 10
SKUPAJ 234 74

 

Razred

Število prijav v JV,

matična šola

Število prijav v JV,

podružnična šola

1. 58 16

1. razred JV spada v razširjeni program.

2., 3., 4. razred  je nadstandardna oblika programa.

 

V oddelkih OPB poučujejo:

  • na matični šoli: Saša Stanković, Barbara Ajdinović, Matija Bačnik, Zorka Kirbiš/Jasmina Karakaš, Irena Rajbar, Gregor Adorjan, Tomaž Kranjc, Petra Krašna, Nataša Kraner, Karina Ladinek, Nataša Bukovšek Kosi, Janja Štrucl;
  • na podružnici: Marija Petko, Dolora Klasinc, Dušanka Kopše, Darja Nerat, Jerneja Malec, Alenka Primec, Leja Miljančić.

 

V oddelkih JV:

  • na matični šoli: Lidija Vinter, Saša Stanković, Nataša Kraner, Petra Krašna, Jasmina Karakaš, Edita Grašič, Nataša Bukovšek Kosi, Janja Štrucl, Tatjana Lasbaher, Ana Šoba;
  • na podružnici: Marija Petko, Leja Miljančić, Jasmina Karakaš, Dušanka Kopše, Alenka Primec.