Dobitniki priznanj letošnjega tekmovanja iz znanja logike so naslednji: priznanja_logika_2017

Čestitke dobitnikom priznanj.

Vodja šolskega tekmovanja, Lilijana Zdunič.