DRŽAVNO TEKMOVANJE ZELENO PERO – TRI SREBRNA PRIZNANJA

 

Učenci naše šole se že leta zapored udeležujejo tekmovanja iz pisanja novinarskega prispevka (oz. nastajajo že kar konkretni strokovni prispevki/članki) na temo ohranjanja narave in varovanja okolja za priznanje ZELENO PERO. Tudi letošnje tekmovanje je organiziralo Društvo Planet Zemlja, in sicer v sodelovanju z Zavodom za gozdove, zato je bila tema letošnjega tekmovanja »KO NARAVNE UJME POŠKODUJEJO GOZD – KAKO MU LAHKO POMAGAMO?«.

Organizatorji tekmovanja so želeli, da mladi razmišljajo o podnebnih spremembah, posledično naravnih ujmah in njihovem vplivu na gozdove.

Takole so med drugim zapisali: »S podnebnimi spremembami v slovenske gozdove prihajajo spremembe pogojev za uspevanje gozdov in ekstremni vremenski pojavi – veliki padavinski in temperaturni ekstremi, pogosta nihanja vremenskih pogojev, pogoste naravne ujme ter kot posledica pogoste razmnožitve podlubnikov in drugih škodljivcev. Negotovosti v zvezi s podnebnimi spremembami so velike, še posebej na lokalni ravni. Sonaravno, trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, kot ga razvijamo v Sloveniji v zadnjih 50 letih, je učinkovit okvir za odzivanje na podnebne spremembe. Pričakovane motnje v razvoju gozdov zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji bi bile še večje, če ne bi imeli ohranjene naravne biotske pestrosti gozdov, velike samoobnovitvene sposobnosti v pretežnem delu gozdov in malopovršinskega gojenja gozdov.«

Društvo je na ta način želelo z letošnjo temo Zelenega peresa spodbujati mlade k razmišljanju o tej problematiki in naši učenci so bili izbrani temi ponovno uspešno kos.

Tako so se na državno tekmovanje uvrstili naslednji učenci: Aleks Marko (8. a), Neža Gračner, 9. c, in Mateja Petek, 9. c, ter osvojili srebrno priznanje.

Vsem sodelujočim učencem čestitamo za izjemen dosežek!

Mentorica: dr. Ana Koritnik

 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost