Že vrsto let zapored učenci naše šole sodelujejo na natečaju Evropa v šoli, katerega temeljni cilji so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju želijo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti – na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi pa lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran.

In tako so učenci od 6. do 9. razreda literarno ustvarjali na razpisano temo BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA. Ob dani temi so mladi krepili zavedanje o tem, kako pomembna je voda za življenje, da je naše skupno bogastvo in da je človekova pravica.

Voda torej ni le naravno bogastvo, pač pa je tudi človekova pravica, neodtujljivo povezana s pravico do življenja in pravico do zdravja. Dostop do vode je predpogoj za uživanje mnogih drugih človekovih pravic, kot je pravica do izobrazbe, stanovanja, hrane, zdravja, življenja, zdravega življenjskega okolja, dela in zaščite pogosto žrtve posilstva, nasilja, mučenja) (Publikacija Evropa v šoli 2021/22, str. 3).

Med 8117 sodelujočimi učenci in dijaki so na regijski ravni prejeli priznanja tudi naši učenci: Vedad Suljić, Neža Neischa Škrabl, Kaja Čuček, Maja Vučko, Mateja Petek in Nik Aleksander Pučko.

Mateja Petek (8. c) in Nik Aleksander Pučko (7. a) pa sta prejela priznanje tudi na državni ravni.

Vsem učencem iskrene čestitke ob dosežku.

Mentorica: dr. Ana Koritnik