Pošta Slovenije je zelo aktivna na mednarodnem področju. Sodeluje z mednarodnimi poštnimi organizacijami in združenji, v okviru katerih vabijo k sodelovanju mlade iz vsega sveta. Tako je Neža Gračner iz 8. c s svojim pismom sodelovala na mednarodnem natečaju za najlepše pismo, ki ga že od leta 1971 organizira Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union – SPZ).

Tema letošnjega natečaja je bila: »Napiši pismo vplivni osebi, zakaj in kakšne ukrepe bi morala sprejeti za zmanjšanje podnebne krize.«

Najnovejši podatki vodilnih znanstvenikov namreč kažejo podnebne spremembe na svetovni ravni, kakršnih še ni bilo. Globalno segrevanje bo imelo kritične posledice za naravo in ljudi. Višje temperature in močnejši vremenski pojavi bodo povzročili tudi velike stroške za gospodarstvo in negativno vplivali na sposobnost držav pri proizvodnji hrane. Po mnenju znanstvenikov lahko človekovo delovanje spremeni potek dogodkov. Takojšnje, hitro in obsežno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bi lahko upočasnilo podnebne spremembe in njihove učinke. Zato je želela SPZ z letošnjim natečajem zbuditi tudi med osnovnošolci skrb za naravo in jih spodbuditi, da začnejo razmišljati o nevarnostih neodgovornega ravnanja z naravo.

Na slovenski ravni je bilo Nežino pismo uvrščeno v ožji izbor – torej med najboljša najlepša pisma –, za kar je prejela zahvalo in majhno pozornost, kot so poimenovali nagrado/darilo.

Neža, iskrene čestitke!

Mentorica: dr. Ana Koritnik