ŠPORTNI DAN ZA 8. r – POHOD in ŠPORTNE IGRE

Organizator: Miro Kalezič, športni pedagog
Datum: Sreda, 23.6.2021
Kraj: Miklavž – Skoke – Miklavž
Začetek: ob 8.30
Malica: Po razporedu – 10.10 do 10.25
Konec: Predvidoma  ob 12.45
Spremljevalci – po razredih (mehurčki)

8.a  – Zobec,

8.b  – Gavez Šerbinek,

8.c  – Adam, 

Ostali:    Kalezič, Kolander, Vajs, Adorjan.

Navodila: Pri pohodu je potrebno držati razmak med razredi (mehurčki). Ob prihodu na letališče bodo razredi ločeni, tako, da držimo razmak. Igre potekajo po varnostnih načelih. Enako upoštevamo varnostna navodila pri povratku.
Prva pomoč: Pri učiteljih ŠPO, v primeru večje poškodbe razredniki poskrbijo za obveščanje staršev in po potrebi za ustrezno pomoč.
Obveščanje: Okrožnica in pisno pred telovadnico na oglasni deski.
OPOMBE:

Zbor pred šolo ima vsak razred na svojem koncu:

8.a zunaj pred vhodom v knjižnico

8.b zunaj pred kesonom

8.c zunaj pred vhodom v šp. Dvorano

Učenci gredo na pohod z 3 – 5 minutnimi razmaki. Najprej A, nato B in na koncu C.

 ŠPORTNA OPREMA JE OBVEZNA ZA VSE SODELUJOČE!

Pohodna oprema za pohod, igralna za športne igre.

Malica in pijača lahko zraven v nahrbtniku.

CILJI ŠD: uživati v primerjanju znanja z vrstniki, navaditi se na športno in fair obnašanje,  športno vzpodbujati sotekmovalce.

ŠPORTNI DAN BO V VSAKEM VREMENU!

VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV VAM ŽELIMO.

Miro Kalezič, prof. ŠPO                                                                                       Miklavž,  19.6. 2021