Obveščamo vas, da je skladno z Zakonom o šolski prehrani, ministrica s sklepom določila novo ceno malice in sicer 0,90 € na obrok. Cena začne veljati  s 01.09.2021.

Priponka: okrožnica MIZŠ_Cena šolske malice v šolskem letu 2021-2022