Obvestilo o pilotnem e-testiranju NPZ za učence 6. in 9. razredov