Iz šole v naravi – 3. razred – sporočajo, da so pravkar (14.10) krenili na pot proti Miklavžu.