Objavljamo okrožnico MIZŠ, ki ukinja model B, ki je določal, da učenci ne menjujejo učilnic. Kljub okrožnici in ukinitvi modela B, bomo na naši šoli nadaljevali s poukom v matičnih učilnicah in sicer zaradi varnosti, saj na šoli potekajo gradbena dela.

 

– 14024_Ukinitev modela B