Kot  dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 določa, da  pacienta na test PCR, kadar je medicinsko indiciran, napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog. Zdravnik posamezniku po lastni presoji ne more izdati potrdila o prebolevnosti brez predhodnega pozitivnega rezultata PCR testa. Določba 5. točke 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 « razen, če zdravnik presodi drugače« se nanaša zgolj in samo na »test PCR, ki je starejši od deset dni«, in bi v tem primeru zdravnik lahko presodil, da še nima statusa prebolevnika (torej osebe, ki je prebolela covid-19 in ni več kužna, ne izloča več virusa) kar pa se zgodi v izjemno redkih primerih, ko zaradi različnih razlogov (težji in dolgotrajnejši potek bolezni, imunokompromitiranost…) zdravnik presodi, da je velika verjetnost, da prisotnost virusa v telesnih izločkih tudi po 10 dneh še ostaja in oseba bolezen lahko širi naprej.