Od meseca marca naprej bo neobvezni in obvezni izbirni predmet nemščina potekal še naprej na daljavo. Obvestilo je objavljeno v spletnih učilnicah (neobvezni in obvezni izbirni predmeti) in v ekipah na Teamsu. Učiteljica nemškega jezika: Ines Pečnik.