Od meseca marca naprej bo tečaj nemškega jezika za učence od 1. do 3. razreda (1. b, c, d/2.b, c/3. b, c) potekal ponovno v šoli. Obvestilo je objavljeno v spletnih učilnicah posameznega razreda pri tečaju nemškega jezika.  Učiteljica nemškega jezika: Ines Pečnik