Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da imate tudi starši otrok, ki vam ne pripada brezplačni obrok, možnost prijave na plačljivi topli obrok. Cena obroka je 2,60 EUR in vključuje stroške živil, kadra in embalaže.

Prosimo vas, da čim prej, oz. najkasneje do ponedeljka 7. 12.2020 do 10. ure prijavite potrebo po plačljivem toplem obroku za svojega otroka na e-naslov šolske pedagoginje vesna.jelen-godunc@guest.arnes.si

V prijavi navedite ime in priimek starša, ime in priimek otroka ter razred, ki ga otrok obiskuje.

Tople obroke lahko prijavijo tudi drugi zunanji uporabniki, v tem primeru navedite ime in priimek prijavitelja in naslov prebivališča.

Tople obroke boste lahko prevzemali v šoli od srede, 9.12.2020 vsak delovni dan med 12.00 in 13.00.

Lepo pozdravljeni.

Vesna Jelen Godunc,                                          Dušanka Mihalič Mali,
pedagoginja                                                         ravnateljica zavoda