Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da imate možnost prijave na  brezplačni topli obrok za otroke za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo po naslednjem kriteriju:

  • Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
  • Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki bodo topli obrok prevzemali v šoli.

Prosimo vas, da čim prej, oz. najkasneje do ponedeljka 9.11.2020 do 10. ure prijavite potrebo po brezplačnem toplem obroku za svojega otroka na e-naslov  šolske pedagoginje vesna.jelen-godunc @guest.arnes.si

V prijavi navedite ime in priimek starša, ime in priimek otroka ter razred, ki ga otrok obiskuje.

 

Vesna Jelen Godunc,                                                         Dušanka Mihalič Mali,

pedagoginja                                                                     ravnateljica zavoda